Vyberte váš jazyk

Keltner Channel bol pomenovaný po jeho tvorcovi Chester W. Keltnerovi. Ide o typický obálkový indikátor (podobne ako Moving average envelopes), je však založený na volatilite (podobne ako Bollinger Bands). Indikátor je tvorený strednou hodnotou a dvoma obálkami – hornou a spodnou. Strednou hodnotou býva zvyčajne EMA20.


Výpočet vyzerá nasledovne: 

KC stred = EMAx

KC horná obálka = KC stred + (ATR * Od)

KC dolná obálka = KC stred – (ATR * Od)

EMAx = EMA za zvolený počet periód (alebo iný typ kĺzavého priemeru)
ATR = Average True Range
Od = Zvolená odchýlka obálok (napr. 2*)


Zvolená perióda pre kĺzavý priemer sa zvykne používať aj na úpravu TR na Average True Range. Tiež však existuje viacero variácií, kde je napr. EMA20 kombinovaná s 10-dňovým ATR. 

Využitie: Moment prekúpenosti podkladového aktíva sa objavuje v momente, kedy cena prekročí Hornú obálku. Moment prepredanosti sa objavuje v momente prekríženia ceny a Spodnej obálky. Ak cena prekročí jednu alebo druhú obálku, je možné očakávať zvrat smerom k stredovej hodnote alebo až k opačnej obálke. Tak, ako každý indikátor, ktorý sa snaží upozorniť na možné reverzné body v predstihu, aj Keltner channel so sebou prináša nebezpečenstvo, že poukáže na možnú prekúpenosť/prepredanosť, avšak v skutočnosti pôjde o silnejúci nový trend na trhu. Je preto dôležité posúdiť, či dôjde k prerazeniu obálok alebo len k priblíženiu ceny k obálke. Priblíženie a cenová „stagnácia“ v jednej časti Keltner channel môže znamenať začiatok nového silného trendu, a preto pozor na vstup do protitrendových pozícií. O podobnej situácii je písané viac napr. pri Moving average Envelopes.

Joomla templates by a4joomla