Keltner Channel byl pojmenován po jeho tvůrci Chester W. Keltnerovi. Jde o typický obálkový indikátor (podobně jako Moving average envelopes), je však založen na volatilitě (podobně jako Bollinger Bands). Indikátor je tvořen střední hodnotou a dvěma obálkami - horní a spodní. Střední hodnotou bývá obvykle EMA20.


Výpočet vypadá následovně:

KC střed = Emax

KC horní obálka = KC střed + (ATR * Od)

KC dolní obálka = KC střed - (ATR * Od)

Emax = EMA za zvolený počet period (nebo jiný typ klouzavého průměru)
ATR = Average True Range
Od = Zvolená odchylka obálek (např. 2 *)


Zvolená perioda pro klouzavý průměr se zvykne používat i pro úpravu TR na Average True Range. Také však existuje řada variací, kde je např. EMA20 kombinovaná s 10-denním ATR.

Využití: Moment překoupenosti podkladového aktiva se objevuje v momentě, kdy cena překročí Horní obálku. Moment přeprodanosti se objevuje v momentě překřížení ceny a Spodní obálky. Pokud cena překročí jednu nebo druhou obálku, je možné očekávat zvrat směrem ke středové hodnotě nebo až k opačné obálce. Tak, jako každý indikátor, který se snaží upozornit na možné reverzní body v předstihu, i Keltner channel s sebou přináší nebezpečí, že poukáže na možnou překoupenost / přeprodanost, avšak ve skutečnosti půjde o sílící nový trend na trhu. Je proto důležité posoudit, zda dojde k proražení obálek nebo jen k přiblížení ceny k obálce. Přiblížení a cenová "stagnace" v jedné části Keltner channel může znamenat začátek nového silného trendu, a proto pozor na vstup do protitrendových pozic. O podobné situaci je psáno více např. při Moving average Envelopes.


Joomla templates by a4joomla