Vyberte váš jazyk

Force Index vytvoril Alexander Elder. Opísal ho vo svojej knihe Trading for a Living, 1993 (dostupná tiež v českom preklade). Force index pracuje ako s cenou, tak i Volume podkladového aktíva. Jeho úlohou je odhaliť prevládajúce sily na trhu – pozitívne, či negatívne.


Force index patrí medzi oscilátory. Má podobu histogramu. Jeho hodnoty oscilujú okolo nulovej línie, pričom minimálne a maximálne hodnoty nie sú obmedzené.

 

Vzorec na výpočet je nasledovný:


Force Index = (Close n – Close n-1) * Volume

 

Close n = dnešná close

Close n-1 = včerajšia close

 

Ako možno vyčítať z uvedeného vzorca, FI sa sústreďuje na odhaľovanie pozitívnych a negatívnych síl, prevládajúcich na trhu. Ak dnešná Close uzavrela vyššie ako včerajšia, sila je pozitívna, ak nižšie, sila je negatívna. Táto prevládajúca sila na trhu je umocnená prostredníctvom Volume uskutočnených obchodov. Pretože Force index sa veľmi často mení, používa sa na jeho vyhladenie kĺzavý priemer. Odporúča sa krátkodobý Force index vyhladiť EMA2, strednodobý EMA13.

 

Force index

Copyright © Obr. zhotovený v programe Incredible Charts

 

Na obrázku možno vidieť Force index, dodatočne vyhladený 13-dňovým EMA. Žlté vertikálne línie označujú miesta, kde EMA13 prerazila nulovú líniu.

 

Využitie:

  • A. Elder odporúča nakupovať, keď je krátkodobý Force index negatívny a predávať, ak je pozitívny. Všetky obchody majú však byť v súlade so strednodobým EMA – napr. EMA13. Ak je EMA13 rastúca, počkáme na negatívny krátkodobý Force index a nakúpime. Opačná analógia platí, ak chceme predávať nakrátko (shorting -ako zarábať na poklese cien na burze).
  • Pre využitie strednodobého Force indexu platí, že pri prekrížení nulovej línie smerom nahor získavajú na trhu prevahu býci, pri prekrížení smerom nadol získavajú prevahu medvedi.
  • Tiež možno využiť divergencie medzi cenovým grafom a strednodobým Force indexom.

 

Kto sa chce podrobnejšie oboznámiť s ďalšími možnosťami využitia Force indexu, môže si prečítať autorovu knihu. Ten Force index využíva tiež ako súčasť obchodného systému – Triple screen.


Joomla templates by a4joomla