Vyberte váš jazyk

Ease of Movement indikátor vytvoril Richard W. Arms, Jr. Ako už samotný názov napovedá, jeho úlohou je charakterizovať „ľahkosť“, s akou sa mení cena podkladového aktíva. Pri svojom výpočte sa zameriava nielen za zmenu cien za zvolený počet dní, ale tiež na objem obchodov, ktoré boli pri daných cenách zrealizované.

 

Indikátor dosahuje vysoké hodnoty v prípade, ak ceny rastú rýchlo, a to už pri nízkom Volume. Naopak – nízke hodnoty indikátora znamenajú, že ceny na burze ochotne klesajú už pri nízkom Volume. V prípade, že sa ceny veľmi nemenia, prípadne je na ich zmenu potrebné vysoké Volume, hodnoty indikátora budú oscilovať okolo nulovej línie.

 

Vzorec na výpočet indikátora je nasledovný:


EOM = [(H – L) / 2] – [(H n-1 – L n-1) / 2] / [(Volume / 10000) / (H – L)]

 

Pri výpočte je Volume vydelené vysokým číslom (zvyčajne 10000), aby sa s výsledkom pracovalo ľahšie. To však tiež znamená, že si ho každý obchodník môže prispôsobiť podľa toho, čo obchoduje a aké vysoké Volume je pri zvolenom aktíve dosahované. Na nasledovnom obrázku je Ease of Movement znázornený vo sviečkovom grafe. Žlté vertikálne línie poukazujú na momenty, kedy kĺzavý priemer prerazí nulovú líniu smerom nadol alebo nahor.

 

Ease of Movement indikator

Copyright © Obr. zhotovený v programe Incredible Charts


Využitie: Indikátor sa s obľubou využíva najmä pre identifikáciu sily prevládajúceho trendu. Ak hodnoty indikátora prekročia nulovú líniu smerom nahor, znamená to, že i ceny majú prevládajúcu tendenciu rásť. Opačná analógia platí, ak hodnoty indikátora prekročia nulovú líniu smerom nadol. V takom prípade je výhodnejšie vstupovať do SELL pozícii (pozri aj short selling - ako zarábať na poklese cien). Ease of movement sa tiež zvykne kombinovať so svojím Moving Average – zvyčajne 10 dní. Využitie takýchto prekrížení je rovnaké ako v predchádzajúcom uvedenom príklade. V spôsoboch uvedených skôr je počet prekročení nulovej línie/krivky MA hodnotami indikátora veľmi vysoký. Ak chce obchodník dostávať menej signálov, kombinuje prekročenie nulovej línie výlučne cez zvolený Ease of Movement Moving Average.
Joomla templates by a4joomla