Force Index vytvořil Alexander Elder. Popsal ho ve své knize Trading for a Living, 1993 (dostupná také v českém překladu). Force index pracuje jako s cenou, tak i Volume podkladového aktiva. Jeho úkolem je odhalit převládající síly na trhu - pozitivní či negativní.


Force index patří mezi oscilátory. Má podobu histogramu. Jeho hodnoty oscilují kolem nulové linie, přičemž minimální a maximální hodnoty nejsou omezeny.

 

Vzorec pro výpočet je následující:


Force Index = (Close n - Close n-1) * Volume

Close n = dnešní close

Close n-1 = včerejší close

 

Jak lze vyčíst z uvedeného vzorce, FI se soustřeďuje na odhalování pozitivních a negativních sil, převládajících na trhu. Pokud dnešní Close uzavřela výš než včerejší, síla je pozitivní, pokud níž, síla je negativní. Tato převládající síla na trhu je umocněna prostřednictvím Volume uskutečněných obchodů. Protože Force index se velmi často mění, používá se na jeho vyhlazení klouzavý průměr. Doporučuje se krátkodobý Force index vyhladit EMA2, střednědobý EMA13.

 

Force index

Copyright © Obr. zhotoven v programu Incredible Charts

 

Na obrázku lze vidět Force index, dodatečně vyhlazený 13-denním EMA. Žluté vertikální linie označují místa, kde EMA13 prorazila nulovou linii.

 

Využití:

  • A. Elder doporučuje nakupovat, když je krátkodobý Force index negativní a prodávat, pokud je pozitivní. Všechny obchody mají však být v souladu se střednědobým EMA - např. EMA13. Pokud je EMA13 rostoucí, počkáme na negativní krátkodobý Force index a nakoupíme. Opačná analogie platí, pokud chceme prodávat nakrátko (shorting - jak vydělávat na poklesu cen na burze).
  • Pro využití střednědobého Force indexu platí, že při překřížení nulové linie směrem nahoru získávají na trhu převahu býci, při překřížení směrem dolů získávají převahu medvědi.
  • Také lze využít divergence mezi cenovým grafem a střednědobým Force indexem.

Kdo se chce podrobněji seznámit s dalšími možnostmi využití Force indexu, může si přečíst autorovu knihu. Ten Force index využívá také jako součást obchodního systému - Triple screen.


Joomla templates by a4joomla