Vyberte váš jazyk

Dynamic Momentum Index (DYMOI) vytvorili Tushar Chande a Stanley Kroll a popísali ho vo svojej knihe "The New Technical Trader". Jeho úlohou je odhaľovať prekúpené a prepredané oblasti aktíva, pričom berie do úvahy tiež volatilitu trhu. Na základe tejto volatility následne prispôsobuje počet dní, za ktoré prebieha výpočet indikátora technickej analýzy. To, že sa počet dní neustále mení, je dôvod, prečo má indikátor vo svojom názve slovo "dynamický".

 

Indikátor je založený na RSI - Relative Strength Index. Kým však RSI je rátané na jednej vybranej perióde (napr. 14 dní), DYMOI tento počet dní strieda. Dni sú závislé na volatilite trhu. Čím volatilnejší je trh, tým citlivejší sa indikátor stáva. Inými slovami, DYMOI bude pre svoj výpočet používať viac dní, v čase pokojných trhov a kratší počet periód počas volatilných trhov. Výpočet:

 

  1. Vypočítame Štandardnú odchýlku za zvolený počet dní (odporúča sa 5 dní)
  2. Získaný výsledok vyhladíme kĺzavým priemerom (predvolených je 10 dní pre vyhladenie)
  3. Štandardnú odchýlku vydelíme svojou vyhladenou verziou, dostaneme tak údaj V
  4. Číslo 14 vydelíme získaným údajom V a číslo zaokrúhlime smerom nadol na najbližšie celé číslo. Dostaneme údaj T. Ten by mal byť v rozsahu 5 až 30 dní. Ak prekračuje maximálnu hodnotu, môžeme ho následne upraviť, aby neprekročil napr. hranicu 30 dní. Získame tak počet dní, za ktorý budeme dynamicky meniť výpočet RSI indikátora.
  5. Vypočítame RSI pre každý deň osobitne.

 

Tým, že DYMOI berie do úvahu tiež volatilitu, môžu byť jeho nárasty a poklesy prudšie, ako je tomu pri klasickom RSI. Tushar Chande preto odporúčal kombinovať tento indikátor s iným, trendovým indikátorom. DYMOI by mal dosahovať najlepšie výsledky počas bočného pohybu trhu, nie počas trendujúcich trhov. Použitie indikátora je následne rovnaké. Ako hranice predaja a kúpy môžeme používať hranice 70/30 alebo 50/50. To, aké nastavenia uprednostníte, je na preferenciách každého obchodníka samotného.

Joomla templates by a4joomla