Vyberte váš jazyk

Detrended Price Oscillator (voľný preklad Cenový Oscilátor zbavený trendu) bol vyvinutý za účelom lepšej identifikácie základných krátkodobých cyklov trhu.


Je to iná podoba kĺzavého priemeru. Kým však moving average stúpa alebo klesá zároveň s cenovým grafom, DPO je upravený takým spôsobom, aby osciloval okolo horizontálnej nulovej línie, čím sa odstráni prevládajúci trend a umožní lepšia identifikácia už spomínaných cyklov. Vďaka svojej grafickej podobe nám umožňuje lepšie identifikovať momenty prekúpenosti/prepredanosti – teda pravidelné cyklické výkyvy.

 

Jeho výpočet je jednoduchý:

Najskôr sa rozhodnite pre časovú periódu, ktorú chcete analyzovať – napr. 20 dní. Stanovte "n" ako polovicu danej periódy, v tomto prípade 10 a prirátajte 1. Výsledkom je teda 11.


DPO = Close [(n/2)+1] – SMAn

Close [(n/2)+1] = Cena (n/2)+1 dní späť.

 

Ak sa rozhodneme analyzovať 20-dňovú periódu, potom je naša zvolená SMA 20-dňová. Ak uzatváracia cena pred 11 dňami bola napr. 100 jednotiek a SMA je 90, potom DPO = 100 – 90, t.j. 10.


Vo výpočte tak eliminujeme cykly, ktoré sú dlhšie ako samotné DPO.


DPO Detrended Price Oscilator

Copyright © Obr. zhotovený v programe Incredible Charts

Využitie:

  • Na Range trhu (bočný pohyb): Nakupujeme, keď DPO klesne pod a následne stúpne nad hranicu prepredanosti. Predávame, keď DPO stúpne nad a následne klesne pod hranicu prekúpenosti. Pozor: Hranice prepredanosti/prekúpenosti stanovíme na základe vlastných minulých pozorovaní a testov (keďže DPO nie je viazané klasickými hranicami od –100 po 100 a môže preto dosahovať ľubovolné hodnoty).
  • Na Trendujúcom trhu: Nakupujeme a predávame vždy do smeru trendu. Nakupujeme, keď DPO klesne pod a následne stúpne nad 0 hranicu. Predávame, keď DPO stúpne nad a následne klesne pod 0 hranicu. Do takýchto obchodov vstupujeme iba pod podmienkou, že trend je čistý, t.j. Close neskončila pod zvoleným kĺzavým priemerom. To by mohlo znamenať prípadnú zmenu trendu.
  • Pozitívne a negatívne divergencie. Ak DPO vytvorí vyššie dno, pričom cenový graf vytvorí nižšie dno (pozitívna divergencia), nakupujeme. Ak DPO vytvorí nižší vrchol, pričom cenový graf vytvorí vyšší vrchol, predávame.

Joomla templates by a4joomla