Vyberte váš jazyk

Podpora (Support) a Odpor (Resistance) sú silnými obchodnými nástrojmi technickej analýzy. Ide o formácie vytvorené v grafe, nie o indikátory (ktoré sa rátajú pomocou rôznych matematických a štatistických metód). Podstata ich sformovania je vo vytvorení niekoľkých rovnako hlbokých dien alebo vrcholov.

 

Podpora (support)


Psychologicky sa dá zdôvodniť ako cena, pod ktorú už obchodníci nie sú ochotní predávať. Cenový graf vytvorí niekoľko rovnakých dien. Cena, na ktorej sa vytvára Podpora - Support je tak silným patternom, predznačujúcim zmenu trendu na opačný, v tomto prípade ide o zmenu poklesu na vzrast.

 

Support Podpora


Copyright © Obr. zhotovený v programe Incredible Charts


Použitie:

Nakupujeme až po jednoznačnom sformovaní a odraze ceny od dna. Stop Loss umiestňujeme niekoľko tickov pod dno – Support, nie však príliš blízko, keďže Support nie je presne daná, jediná cena, ale pohybuje sa v istom úzkom rozpätí, teda skôr interval.

Poznámka: Pozor na prerazenie silných Supportov. Ak dôjde k ich prerazeniu, mnoho obchodníkov mení pozície na opačné, aby minimalizovali svoje straty, t.j. cena pokračuje prudko v pôvodnom smere (poklese). Stará Podpora/Support sa tak mení na nový Odpor (Resistance).

 

Resistance (Odpor)

 

Odpor (Resistance) je opakom Podpory (Supportu). Kým Support sa formuje v grafe pod cenou, Resistance sa formuje v cenovom grafe hore nad cenou. Pozostáva z niekoľkých vrcholov, ktoré sa cena už v minulosti snažila niekoľkokrát neúspešne prekonať. 


Psychologické zdôvodnenie: Ide o cenu, nad ktorú obchodníci už odmietajú podkladové aktívum nakupovať, keďže ho považujú za predražené. Cena, na ktorej sa vytvára Odpor (Resistance), je významným patternom predznačujúcim zmenu trendu na opačný. V tomto prípade ide o pravdepodobnú zmenu z rastu na pokles.

 

Resistance Odpor

Copyright © Obr. zhotovený v programe Incredible Charts


Použitie:

Predávame až po jednoznačnom sformovaní a odraze ceny od vrcholu, nie skôr. Stop Loss umiestňujeme niekoľko tickov nad vrchol – Resistance. Takisto ako pri Supporte, neumiestňujeme stop loss príliš blízko Resistance, keďže sa pohybuje v úzkom rozpätí, nie je to presne špecifikovaná cena.

Poznámka: Platí to isté ako pri Podpore. Pozor hlavne na prerazenia Resistance, kedy dochádza k opačnej reakcii trhu – prudký nárast. Obchodníci vtedy buď menia svoje pozície na opačné, alebo minimálne uzatvárajú svoje stratové, čo môže znamenať ďalší prudký nárast ceny. Starý Odpor (Resistance) sa tak mení na nový Support.


Joomla templates by a4joomla