Vyberte váš jazyk

Trojuholníky patria taktiež k základným a najčastejšie vyhľadávaným formáciam pri technickej analýze trhu. Ide o formácie vytvorené v grafe, nie o indikátory (ktoré sa rátajú pomocou rôznych matematických a štatistických metód). Na rozdiel od ostatných štandardných technických nástrojov sú však o niečo ťažšie identifikovateľné. Trojuholníky (Triangles) možno rozdeliť na 3 základné druhy:

Ascending - Rastúci
Descending - Klesajúci
Symmetrical - Symetrický

 

Rastúci trojuholník (Ascending Triangle)

 

Vytvára sa najmä počas rastúceho trendu. Trend akoby sa spomalil až zastavil. Naráža na Resistance, kde vytvára horizontálnu líniu. Identifikujeme ho podľa klasického trojuholníkového tvaru.

 

Ascending Trinagle Rastúci Trojuholník

Copyright  © Obr. zhotovený v programe Incredible Charts


Cena osciluje vo vymedzených hraniciach trojuholníka a približuje sa postupne k jeho najužšej časti. Po jej prekonaní nastáva zvyčajne ďalší prudký pohyb smerom, ktorým bol trojuholník prelomený. K takémuto prelomeniu nemusí dôjsť  až na konci trojuholníka, ale už v 2/3 až 3/4 trojuholníka. Rastúci trojuholník by mal prelomiť svoju Resistance a pokračovať v rastúcom trende. Nie vždy je to však pravidlom. Niekedy sa stáva, že túto Resistance prelomiť nedokáže a začína klesať nadol. Niektorí obchodníci preto využívajú príkaz SBBA – Sell Bellow, Buy Above (Predať, ak cena klesne pod istú hranicu, Kúpiť, ak cena vzrastie nad istú hranicu).

 

Descending Triangle (Klesajúci Trojuholník)

 

Klesajúci trojuholník (Descending Triangle) je opačným typom trojuholníka (opačný sklon ako Rastúci trojuholník). Formuje sa najmä počas klesajúceho trendu.

 

Descending Triangle Klesajúci Trojuholník

Copyright  © Obr. zhotovený v programe Incredible Charts


Trojuholník je vytvorený akýmsi spomalením klesania trendu a vytváraním nového Supportu. Po prekonaní tohto Supportu by cena mala pokračovať v poklese. Opäť to však nie je pravidlom a ak cena nedokáže prelomiť vytvorený Support, môže sa obrátiť smerom nahor. Obchodníci preto zvyknú vyčkať na skutočný smer, ktorým cena prerazí trojuholník a využívajú príkaz SBBA (Sell Bellow, Buy Above).

 

Symmetrical Triangle (Symetrický Trojuholník)

 

Symetrický trojuholník (Symmetrical Triangle) je spojením oboch predchádzajúcich trojuholníkov. Cena osciluje vo vymedzených hraniciach symetrického trojuholníka. Support a Resistance sú pod istým uhlom a postupne sa k sebe približujú. Cena môže  preraziť jeho hranice už v 2/3 až 3/4 trojuholníka a následne prudko rásť zvoleným smerom.

 

Symmetrical Triangle Symetrický Trojuholník

Copyright  © Obr. zhotovený v programe Incredible Charts


Na rozdiel od prvých predchádzajúcich trojuholníkov, sa pri Symetrickom trojuholníku dáva iba všeobecné odporúčanie, kde cena môže ísť jedným i druhým smerom. Obchodníci vtedy vyčkávajú, kto na trhu zvíťazí (medvedi alebo býci). Po prerazení steny trojuholníka sa obchodníci postupne pridávajú na víťaznú stranu, čím ešte viac umocňujú prevládajúci trend. Pre všetky typy trojuholníkov platí, že stop loss umiestňujeme do blízkosti hranice trojuholníka, ktorá bola prerazená.

 

Poznámka: Trojuholníky sú pomerne zriedkavým Patternom. Ich nevýhodou je tiež to, že sú pomerne ťažko identifikovateľné a je nutný istý „cit“ na to, aby ich obchodník dokázal spozorovať a využiť vo svoj prospech.


Joomla templates by a4joomla