Vyberte váš jazyk

Profit Target založený na Average True Range je variabilným PT (pozri ATR idikátor). Na rozdiel od Fixného Profit Targetu, sa ATR PT nezameriava na získanie Fixného zárobku, ale na Variabilný zisk, teda zisk, ktorý môže byť vyšší ako v časoch pokojného obchodovania na burze. Tento potenciálny zisk sa mení v závislosti od momentálnej volatility trhu. Danú volatilitu/"divokosť" trhu dobre zohľadňuje práve ATR indikátor. Čím je volatilita vyššia, tým vyššie je i samotné ATR. Čím je trh pokojnejší, tým je hodnota ATR taktiež nižšia.


Vzorec na výpočet Profit Targetu založeného na ATR by vyzeral následovne:

 

ATR PT Buy = C + (ATR*x)

ATR PT Sell = C – (ATR*x)

 

C = Close cena od ktorej sa Profit Target odvodzuje, resp. cena nákupu
ATR*x = zvolený násobok Average True Range, ktorý je stanovený ako cieľový zisk

Príklad: Teoretické východiská sú nasledovné – cena kontraktu 100 USD, aktuálne ATR 2,5, pracujeme napr. s konštantou x = 2 (t.j. dvojnásobkom ATR). Ak sme v Long/Buy pozícii, potom je náš ATR Profit Target stanovený na 100 + (2,5*2) = 105 USD. Pre Short pozíciu by bol Profit Target 100 – (2,5*2) = 95 USD.

ATR Profit Target je vhodné kombinovať s ATR Stop Lossom. Ako PT, tak i SL potom zohľadňujú momentálnu volatilitu trhu a oba sa približujú a vzďaľujú v rovnakých pomerných vzdialenostiach. Vyhneme sa tak nepríjemnej situácii, že by sa mohli stať navzájom nesúvisiacimi a kým bude jeden v časoch zvýšenej volatility voľnejší, druhý ostane príliš pritiahnutý k cenovému grafu. Súvisí to s už spomínaným pravidlom, že Profit Target by mal byť vyšší ako Stop Loss (pozri Fixný PT). Ak by neboli navzájom prepojené, mohlo by sa stať, že stop loss založený na ATR by bol v časoch volatility vyšší ako Fixný Profit Target, čím by došlo k tomu, že by sme inkasovali nižšie zisky a vyššie straty.


Využitie: Pochopiť princíp a výhody ATR Profit Targetu by nemalo robiť žiadne problémy. ATR PT, na rozdiel od Fixného PT umožňuje v časoch zvýšenej volatility sa týmto trhom prispôsobiť a inkasovať tak vyššie zisky ako počas pokojného obchodovania.


Joomla templates by a4joomla