Vyberte váš jazyk

Fixný Profit Target je opakom Fixného Stop Lossu. Ich princíp je však rovnaký. Fixný SL má za cieľ zabrániť príliš vysokým stratám, resp. ochrániť zisk (pokiaľ sme v obchode už pár dní a prekonali sme Break Even Point). Z obchodu vystupujeme po dosiahnutí plánovaného zisku a tým tento zisk ochránime pred prípadným poklesom, čo je zasa podstata Profit Targetu.

 

Fixný Profit Target sa stanovuje rovnako ako Fixný Stop Loss, avšak na opačnej strane krivky. Kým je SL stanovený POD Close cenou, Profit Target sa stanovuje NAD close cenou (hovoriac o Long/Buy pozícii). Pri Short pozícii sa Fixný Profit Target stanovuje pevnou čiastkou POD Close cenu.

Pri využití Fixného Profit Targetu je naším cieľom zarobiť presne určenú Fixnú sumu.

Vzorec vyzerá následovne:

Fix PT Buy = Close cena + Zvolená suma (ticky/pipsy)

Fix PT Sell = Close cena – Zvolená suma (ticky/pipsy)

Príklad: Nakupujeme za cenu 100 USD za kontrakt. 1 USD je tvorený z 10 tickov (podobne ako je 10 milimetrov v každom centimetri). Každý tick má hodnotu napr. 10 USD - ak nerozumiete pozrite si princíp pákového obchodovania.

Keďže každý minimálny posun trhu (1 tick) má hodnotu 10 USD a náš Profit Target je napr. 500 USD (t.j. 50 tickov), stanovili by sme Profit Target na 100 USD + 50 tickov = 105 USD za kontrakt. Ak by sme zároveň do trhu zadávali i stop loss – 200 USD, náš obchod by vyzeral takto: Nákup komodity BUY

Kontrakt za 100 USD

Profit Target na 105 USD a

Stop Loss na 98 USD.

 

Následne záleží už len na tom, či trh dosiahne ako prvý náš Profit Target alebo Stop Loss. V prvom prípade zarobíme 500 USD, v druhom prípade prerobíme 200 USD.

Využitie: Platia isté pravidlá pre správne určovanie Profit Targetu. Jedným zo základných je, že PT by mal byť stanovený vyššie ako SL - pozri napr. Risk to reward ratio. Je to z jednoduchého dôvodu. Ak by sme vstupovali do obchodov čisto náhodne, dosiahli by sme v dlhodobom merítku pomer ziskových a stratových obchodov okolo 50/50. Teraz si predstavte, že by bol Profit Target (teda inkasovaný zisk) stanovený nižšie ako Stop Loss. Došlo by k tomu, že by sa straty prehlbovali a nárast ziskov by nebol dostatočný aby ich pokryl. Preto sa Profit Target stanovuje vyššie ako SL. Môže to byť 2; 2,5; 3 – násobok a pod.

Nastavenie Profit Targetu je individuálnou záležitosťou obchodníka. Je nutné si však uvedomiť to, že čím vyššie je stanovený Profit Target, tým sa vystavujeme vyššiemu riziku, že nebude nikdy dosiahnutý. Nízky Profit Target je zasa veľmi reálny na dosiahnutie, avšak ako sme si už uviedli, mal by byť väčší ako SL. Ak by sme túto podmienku dodržali, musel by byť nízky i SL, čo by viedlo k častému vyrážaniu z trhu. Vhodný pomer SL a Profit Targetu je záležitosťou momentálnej prevládajúcej situácie na trhu a ziskovosti aplikovaného obchodného systému.  

Poznámka: Hlavnou nevýhodou Fixného Profit Targetu je, že nezohľadňuje momentálnu situáciu na trhu, presnejšie jeho volatilitu. Nech je trh akokoľvek búrlivý, vždy inkasujeme rovnaký zisk, hoci by sme mohli inkasovať viac. Tento problém rieši Variabilný Profit Target – napr. Average true range profit target.


Joomla templates by a4joomla