Zvolte jazyk

Obchodování na burze probíhá nejen ve světě, ale také na Slovensku. U nás se uskutečňuje na BCPB - Burza cenných papírů v Bratislavě, a.s. (Bratislava Stock Exchange). Ta vznikla 15. března 1991 a je jediným organizátorem regulovaného trhu s cennými papíry v SR. Na burze se začalo obchodovat od 6. dubna 1993. Valná hromada akcionářů je tvořena z Fondu národního majetku a několika dalších finančních ústavů. Jde zejména o banky, investiční, brokerské a pojišťovací společnosti. Bratislavská burza cenných papírů má v současnosti 14 akcionářů, přičemž FNM vlastní téměř 76 % akcií. Předmětem její obchodování jsou akcie, dluhopisy a podílové listy uzavřených podílových fondů. Zúčtování a vypořádání obchodů následně zajišťuje Centrální depozitář cenných papírů, a.s. Tento link směřuje na pravidla obchodování BCPB.

Obchody na burze mohou přímo uzavírat jen její členové, případně Národní banka Slovenska. Stát se členem burzy a uzavírat obchody může jen banka, obchodník s cennými papíry nebo správcovská společnost, která splní podmínky dané zákonem a burzovními pravidly. Pokud máte zájem o prodej nebo koupi cenných papírů jako fyzická osoba, musíte se obrátit na některého z jejích členů a uzavřít s ním komisionářskou smlouvu. Na tomto linku je uveden Seznam členů BCPB. Může se vás to přímo týkat zejména v případě, pokud stále vlastníte akcie z kupónové privatizace a chcete je prodat. Pokud chcete vědět, zda se s danými cennými papíry stále obchoduje, můžete to zjistit v sekci Seznam cenných papírů.

Jako mnoho mezinárodních burz i burza v Bratislavě má svůj akciový index. V tomto případě je jím index SAX (zkratka od Slovenský akciový index). Jeho bází k 1. únoru 2013 tvoří 7 hlavních titulů. Hlavní akcie obchodované na burze Bratislava jsou: Best hotel properties, Biotika, OTP banka, SES Tlmače, Slovnaft, Tatry mountain resorts, VÚB banka. Počet a zastoupení společností v indexu se může měnit podle toho, jak se mění obchodovatelnost jejich akcií či v případě vstupu nové společnosti na kapitálový trh. Revize báze indexu se provádí dvakrát ročně a zajišťuje ji komise burzy.

Hodnoty indexu SAX jsou pravidelně zveřejňovány na internetu a v denním tisku. Počáteční hodnota k 14. září 1993 byla 100 bodů. K dnešnímu dni 23. dubna 2013 je na úrovni 181,25 bodů. Jde o kapitálově vážený index a odráží celkovou změnu majetku spojenou s investováním do akcií, obchodovaných na BCPP. Kromě změn cen zahrnuje index i dividendové příjmy a příjmy související se změnami velikosti akciového kapitálu (t.j. rozdíl mezi aktuální trhovou cenou a upisovací cenou nových akcií). Problémem je však samotné obchodování akcií, které tvoří jen nepatrnou část všech obchodů. Ve skutečnosti drtivou většinu obchodů zabezpečuje zejména obchodování dluhových cenných papírů. Dluhopisy pravidelně tvoří 98 až 99 % všech obchodů. Akciový index tak ztrácí svou vypovídací hodnotu. Celkově lze konstatovat, že burza stagnuje a slovenské společnosti, které by chtěly umístit své akcie na Bratislavskou burzu v rámci IPO (Initial public offering), dávají přednost větším burzám na okolních trzích. Těmi jsou jako Vídeňská, tak i Pražská burza, tou největší je však burza ve Varšavě.

Z uvedeného důvodu burza Bratislava plánuje některé změny ve svém fungování. Jednou ze zamýšlených novinek je napojení na větší trhy. Jde zejména o propojení s českým a polským trhem. Prostřednictvím technologického propojení se zahraničním centrálním depozitářem by tak byl možný tzv. duální listing, tedy umístění titulů na dvou různých trzích, což by zajistilo jednak větší likviditu akcií jako i nárůst samotné burzy.
Další možností, o níž se uvažovalo, v souvislosti s oživením kapitálového trhu, byla privatizace vybraných podílů ve státních podnicích. Pravdou je, že Bratislavská burza by uvítala jakýkoliv podnět k oživení aktivit investorů. Tím by byl zejména příchod byť jen jedné, ale skutečně významné emise majetkových cenných papírů. V roce 2011 se uvažovalo například o emisi firmy Slovak Telekom, as.

Na rozdíl od akcií se však daří trhu dluhových cenných papírů. Tento trh několikanásobně překračuje hodnotu akcií. Jde přitom zejména o obchodování státních dluhopisů, které neustále nabírá na intenzitě. Investoři totiž považují státní dluhopisy za mnohem bezpečnější přístav oproti volatilnímu trhu akcií. Kromě dluhopisů je zde možné obchodovat také pokladniční poukázky, nebo dluhopisy soukromých subjektů. Těmi jsou podnikové dluhopisy či hypoteční zástavní listy, pokud jste se rozhodli investovat své úspory přímo do nich a chcete je později zpeněžit před termínem splatnosti.
Poměrně málo známou skutečností je, že trh dluhopisů na BCPB má také svůj index. Jde o skupinu Slovenských dluhopisových indexů tzv. SDXGroup. Ta je tvořena z SDXGroup sektor veřejný a z SDXGroup sektor soukromý. Do veřejného sektoru patří zejména zmíněné Státní dluhopisy a Státní pokladniční poukázky. Do soukromého sektoru jsou zařazeny Hypoteční zástavní listy.


Joomla templates by a4joomla