Zvolte jazyk

Pro obchodování na burze platí, že jakékoliv, byť jen minimální, změny cen znamenají ve skutečnosti výbornou příležitost, jak lze zhodnotit vložený kapitál až o několik desítek procent během jediného obchodního dne. Platí to nejen pro komodity, ale obecně pro všechny trhy futures, kde je umožněno obchodování na páku. Pákové obchodování potenciál zisku násobí, stejně jako násobí také možné ztráty obchodníka. Je založeno na skutečnosti, že se jednak obchoduje s obrovskými množstvími, jakož i na tom, že obchodník na kontrolování této komodity nepotřebuje celou částku, ale pouze malou část vlastních finančních prostředků (tzv. Margin - Kolaterál).

 

Komoditní burza využívá fakt, že se neobchoduje přímo s fyzickými komoditami, ale jen s kontrakty a podmínky jejich obchodování jsou standardizovány v tzv. "contract specifications", nebo přeloženo do češtiny - specifikacích kontraktů. Právě z tohoto důvodu není při Futures kontraktech možné obchodovat s libovolným množstvím komodity, nebo s vlastními cenovými a dodacími podmínkami. Standardizace vymezuje přesné hranice, kdy začíná a končí obchodování příslušného kontraktu, obchodované množství komodity, nejmenší či největší možnou změnu ceny v průběhu jednoho obchodního dne a podobně.

Tabulka uvádí základní informace o vybraných kontraktech. Obsahuje komoditu, označení příslušné burzy, standardizované obchodované množství a minimální cenový posun v USD, o který se může změnit cena příslušného kontraktu.

 

Tabulka 1 - Přehled vybraných komodit a základních informací o nich

 Komodita  Burza  Množství  Minimální změna ceny
 Zemědělství
 Kukuřice  CBOT  5 000 bušelů  0,25 centu/bušel (12,5 $/kontrakt)
 Pšenice  CBOT  5 000 bušelů  0,25 centu/bušel (12,5 $/kontrakt)
 Sója  CBOT  5 000 bušelů  0,25 centu/bušel (12,5 $/kontrakt)
 Sójový olej  CBOT  60 000 liber  0,01 centu/libra (6 $/kontrakt)
 Kakao  ICE  10 ton  1 dolár/tona (10 $/kontrakt)
 Káva  ICE  37 500 liber  0,05 centu/libra (18,75 $/kontrakt)
 Cukr  ICE  112 000 liber  0,01 centu/libra (11,2 $/kontrakt)
 Bavlna  ICE  50 000 liber  0,01 centu/libra (5 $/kontrakt)
 Energie
 Ropa WTI  NYMEX  1 000 barelů  1 cent/barel (10 $/kontrakt)
 Etanol  CBOT  29 000 galonů  0,1 centu/galón (29 $/kontrakt)
 Heating Oil  NYMEX  42 000 galonů  0,01 centu/galón (4,2 $/kontrakt)
 Kovy
 Zlato  COMEX  100 tr. uncí  10 centov/unce (10 $/kontrakt)
 Platina  NYMEX  50 tr. uncí  10 centov/unce (5 $/kontrakt)
 Paládium  NYMEX  100 tr. uncí  5 centov/unce (5 $/kontrakt)
 Měď  COMEX  25 000 liber  0,05 centu/libra (12,5 $/kontrakt)

Zdroj: www.cmegroup.com a www.theice.com

 

Z tabulky lze vyčíst, že každá komodita má svou měrnou jednotku, v níž se obchoduje. Například obiloviny se kupují a prodávají v bušlech, ropa se obchoduje v barelech, což představuje téměř 160 litrů, zlato je obchodováno v dobře známých trojských uncích. Přitom například samotný bušl je pro českého obchodníka poměrně exotickou jednotkou. Zajímavostí je, že jeho váha se mění. Pokud jde například o kukuřici, váha je 25,40 kg, v případě sóji nebo pšenice je to však až 27,22 kg. Cukr, káva, maso, rýže, bavlna, sojový olej, pomerančová šťáva, ale i měď se měří v librách, což je ekvivalent 453,592 gramu.

Každý kontrakt také obsahuje stejné, přesně vymezené množství. Jako příklad může posloužit například pšenice. Obchoduje se v množství 5000 bušelů. Každý bušl váží 27,22 kg a zabírá zhruba objem 35,24 litrů. Proto platí, že pokud koupíme či prodáme jeden kontrakt pšenice, ve skutečnosti prodáváme až přes 136 tun. Pokud bychom měli zájem tento 1 kontrakt skutečně fyzicky odebrat, přivezli by nám danou komoditu na zhruba 16 nákladních vozidlech Tatra T815.

V případě, že by chtěl obchodník kontrolovat menší objem, někdy jsou k dispozici tzv. minikontrakty. Ty obsahují jen zlomky uvedeného množství, například 1/10 toho původního. Jako příklad poslouží kontakt zlata. Klasický kontrakt obsahuje 100 trojských uncí zlata. Minikontrakt obsahuje 10 trojských uncí a výdělky, nebo ztráty jsou proto 10 krát menší. Obchodovat však libovolné množství komodity, například 4,5 trojské unce zlata, není u klasických kontraktů možné.

Kontrakty také určují minimální cenový posun, o který může komodita vzrůst nebo klesnout. V případě ropy je to 1 cent za barel. To se na první pohled nemusí zdát jako významná změna ceny, ale ta platí jen pro základní měrnou jednotku. Tou je v případě ropy jeden barel. Jelikož se však obchoduje ve standardizovaném množství 1000 barelů na jeden kontrakt, zisk nebo ztráta bude ve skutečnosti až 1000 krát větší. V tomto případě se tedy každá minimální změna ceny o 1 cent, např. z 90,00 USD na 90,01 USD rovná 10 USD. Zisk nebo ztrátu je tak možné počítat ve stovkách až tisíckach dolarů během každého obchodního dne. Informace o tom, co přesně kontrakt zahrnuje, lze najít na stránkách jednotlivých burz, na kterých se ta která komodita obchoduje. Pro lepší pochopení problematiky obchodování na burze a dosahování zisku či ztráty, jsou níže uvedeny konkrétní příklady výpočtů.

 

Kontrakt Ropy


Na obrázku je zachycen průběh obchodování kontraktu ropy WTI ze dne 22. březen 2013. Cena kontraktu, s dodávkou v květnu 2013, narostla o 1,26 US dolarů na barel (obr. 1). Také již víme, že barel ropy je zhruba na úrovni 160 litrů této komodity.

 

Obrázek 1 - Cena kontraktů ropy WTI

Ropa kontrakt Crude Brent Oil contracts prices

Zdroj: www.barchart.com

 

Jelikož změna ceny o 1 cent za barel znamená ve skutečnosti zisk nebo ztrátu 10 USD na jeden kontrakt (kontrakt obsahuje 1 000 barelů), změna o 126 centů by pro komoditního obchodníka ve skutečnosti znamenala nárůst nebo pokles jeho obchodního účtu až o 1260 USD.
Podobně se vyvíjely kontrakty s dodávkou v jiných měsících roku. Změna ceny při srpnovém kontraktu 2013 byla na úrovni 1,05 USD (t.j. 105 centů), což značí nárůst účtu o 1050 USD v průběhu jednodenního obchodování.

 

Zlato


Druhým příkladem je kontrakt zlata ze dne 22. březen 2013. Cena zlata s dodáním v březnu 2013 vzrostla v průběhu obchodování o 7,6 USD a drží se těsně nad hranicí 1600 USD za trojskou unci (obr. 2). Trojská unce je přibližně 31,1 gramů zlata.

 

Obrázek 2 - Cena kontraktů zlata

Zlato kontrakt (Gold contracts prices)

Zdroj: www.barchart.com

 

Minimální cenový posun, při obchodování kontraktů zlata, je 0,1 USD za unci. Jelikož každý kontrakt obsahuje 100 trojských uncí, hodnota posunu o 0,1 USD ve skutečnosti značí změnu o 10 USD na celý kontrakt. Nárůst ceny zlata o 7,60 USD, by proto pro obchodníka znamenal zisk nebo ztrátu 760 USD.

Proč mluvíme o zisku nebo ztrátě, přesto, že cena klesala? Např. při cenách podílů v podílových fondech je investor zvyklý, že pokud rostou, tak vydělává, pokud ceny klesají, tak prodělává. Při komoditách to však neplatí. Vydělávat lze jak na vzrůstu, tak i na pádu trhů. Vydělávání na poklesu cen se nazývá short selling, shorting, nebo také prodej nakrátko.

Uvedené zisky a ztráty jsou na jeden obchodní den dost výrazné a ne vždy se dá obchodovat s minikontraktmi. Výhodou pro obchodníka proto je, že případné zisky a ztráty se dají samozřejmě limitovat. Obchodníci mají k dispozici různé nástroje managementu peněz, t.j. řízení svých finančních investic. Základními nástroji jsou zejména stop loss a take profit. Take profit (či Profit target) se využívá k chránění již jednou dosaženého zisku a Stop loss na omezení možných ztrát.

Jak lze vidět z výše uvedených tabulek a příkladů, obchodování na burze ve skutečnosti nabízí velmi zajímavou možnost zhodnocování volných finančních prostředků. V dnešní době je to však nejen zajímavá možnost zhodnocování financí, ale také ochrany před prudkým nárůstem nebo propadem cen, a to zejména investicemi do strategických komodit, s nimiž hospodářský subjekt obchoduje.

Joomla templates by a4joomla