Zvolte jazyk

Drawdown je označení pro pokles od dosaženého maxima po své aktuální minimum. Pokud mluvíme o maximálním dosaženém Drawdownu, máme na mysli největší zaznamenaný historický pokles od již jednou dosažených maxim. Jedním nebo více ziskovými obchody tedy maximální drawdown nekončí, naopak, může se později ještě prohloubit.

 

Význam slova Drawdown se zvykne používat zejména v souvislosti s dvěma faktory:

1. Pokles cenového grafu od již dosaženého Highest High po současné Low.
2. Pokles Equity curve - tedy finančního zůstatku na našem obchodním účtu.

Na stránkách etrading.sk se význam slova Drawdown spojuje výlučně s poklesem na našem obchodním účtu, a tedy se ztrátou financí, které jsme již jednou měli na obchodní účet připsány.

Drawdown je noční můrou každého obchodníka. Jeho nejnepříjemnější stránkou je to, že není možné předpovědět, KDY přijde JAKÝ velký drawdown a KOLIK bude trvat. Je to zároveň jeden z nejvýznamnějších, ne-li vůbec nejvýznamnější faktor, který je třeba brát v úvahu při vytváření našeho position sizing.

Uvedu jednoduchý příklad: Nechť je stav našeho obchodního účtu 5000 USD. Máme také vytvořen obchodní systém, který nám dokáže přinést průměrně 20000 USD ročně. Pokud se však zaměříme na hodnotu maximálního Drawdownu, se kterým můžeme počítat, zjistíme např. že dosahuje až 10000 USD. V takovém případě se náš obchodní systém stává téměř bezcenným. Proč? Pokud náš účet dokážeme zhodnotit z 5000 USD na 30000 USD, přičemž následně přijdeme o 10000 USD, je po takovém ročním obchodování náš zůstatek skutečně plánovaných 20000 USD. To je skvělý výsledek.
Může však také nastat situace, že Drawdow nenastane až v momentě, kdy už máme nějaké peníze vydělané, ale hned na začátku našeho obchodování. V takovém případě je jasné, že Drawdown 10 tisíc USD s obchodním účtem 5000 USD bychom nedokázali ustát a všechny budoucí potenciální zisky jsou jen nesplněným snem. Do té doby by Drawdown náš obchodní účet zruinoval a my bychom už více neměli co investovat.

 

Z následující tabulky by mělo být zřejmé, co přesně máme na mysli, když mluvíme o Drawdownu:

 

Obchodní Účet Profit/Loss Drawdown
5000 200 0
5200 250 0
5450 -100 -100
5350 -170 -270
5180 200 -70
5380 320 0
5700 -180 -180
5520 160 -20
5700 -80 -100
5620 270 0
5890 -180 -180
5710 -100 -280
5610 -140 -420
5470 200 -220
5670 250 0
5920 -100 -100
5820 -120 -220

 

Z tabulky lze vyčíst, že momentální Drawdown je -220 USD. Maximální dosažený Drawdown od začátku obchodování je však až -420 USD.

Poznámka: Drawdown považuji za jeden z nejdůležitějších faktorů obchodování vůbec. Je velmi důležitý nejen pro správné uplatnění Position Sizing, ale už i pro samotný čistý obchodní systém, bez násobení pozic. Jako obchodní systém, tak i OS s uplatněním Position Sizing nám bude dávat mnohem jistější a větší výdělky, pokud dokážeme snížit Drawdown na minimální úroveň. Pozor však na přílišnou optimalizaci Obchodního systému! Příliš optimalizované výsledky nám nejsou pro reálné obchodování nic platné, protože se na ně v reálu nemůžeme spolehnout a ovlivňují tak vhodný čas nasazení Position Sizing. To může v konečném důsledku vést k již zmíněnému zruinování obchodního účtu.

Na závěr: Při tvorbě a vyhodnocování obchodních systémů upřednostněte raději ty s minimální hodnotou Drawdownu vašeho účtu, i kdyby takové systémy měly podstatně nižší procenta zhodnocení.


Joomla templates by a4joomla