Zvolte jazyk

Vidya - Variable Index Dynamic Average vytvořil Tushar S. Chande. Je to typ klouzavého průměru, který přizpůsobuje svou délku v závislosti na volatilitě trhu. Čím je volatilita vyšší, tím větší váha je přikládána aktuálním hodnotám cen podkladového aktiva.

 

Se zvyšující se volatilitou se Vidya stálá citlivější a přizpůsobuje se spíše změnám cenového grafu. S klesající volatilitou se Vidya zpomaluje.

 

Konstrukce indikátoru:

  1. Určíme si periody pro krátkodobou a dlouhodobou standardní odchylku (obvykle 9 a 30denní periody).
  2. Vypočítáme Alpha faktor jako: α = 0,2 x ((Stod Close 9) / (Stod Close 30))
  3. Vidya = α x Close + (1 - α) x Vidya n-1

Stod = Standardní odchylka

 

Využití indikátoru je podobné jako u ostatních typů klouzavých průměrů.

Poznámka: Hlavní výhodou Vidya je to, že se přizpůsobuje aktuální volatilitě obchodovaného trhu. Tím se stává jedním z mála indikátorů, které berou v úvahu tento aspekt pro trading. Tushar S. Chande indikátor Vidya později upravil tak, aby jako součást svého výpočtu využíval i CMO - Chande Momentum Oscillator.


Joomla templates by a4joomla