Zvolte jazyk

Stop Loss (Limitování ztráty) je naším základním ochranným nástrojem při obchodování. Jak již samotný název napovídá, jeho podstatou je zbavení se našeho závazku - kontraktu, pokud nám přinese větší ztrátu, než jsme ochotni akceptovat. Takže, co je to stop loss? Podstatou stop loss je: akceptováním přijatelné ztráty předejít tomu, abychom v obchodě setrvali až do momentu, kdy se ztráta rozroste do obrovských rozměrů.

 

Pokud jsme měli kontrakt nakoupený (vyděláváme na růstu jeho ceny), na hranici Stop Loss se kontrakt prodá a tím se ho zbavíme s výchozí ztrátou. Pokud jsme měli kontrakt prodaný (a vydělávali jsme tak na poklesu jeho ceny - to je podstata short sellingu), na hranici Stop Loss se kontrakt znovu nakoupí a my musíme akceptovat stanovenou ztrátu.


Pokud máme např. Stop Loss stanoven na 200 USD, z každého obchodu, který jde opačným směrem než jsme předpokládali vystoupíme se ztrátou uvedených 200 USD (nepočítáme případný slippage a komise Brokera). Po 5 takových exekucích Stop Lossu jsme sice ve ztrátě 5 * 200 USD = 1000 USD, avšak v každém z těchto obchodů jsme také mohli zaznamenat individuální ztrátu 1000 USD, pokud bychom nevystoupili dříve.


Stop Loss

Copyright © Obr. zhotoven v programu Incredible Charts

 

Jak můžete vidět na obrázku - do obchodu jsme vstoupili po odražení od Supportu (viz Technická analýza, Chartpatterns). Nákup je vyznačen modrým bodem. Věřili jsme, že cena začne opět růst. Stop Loss jsme stanovili těsně pod Support, ve vzdálenosti např. 200 USD - fialový bod. Následné dny cena podkladového aktiva Support prorazila a my jsme prodávali nakoupený kontrakt na úrovni stanoveného Stop Lossu. Akceptovali jsme tak ztrátu 200 USD, kdybychom to ale neudělali, následné dny bychom zaznamenali mnohem vyšší ztráty.

Je nutné poznamenat, že Stop Loss, kromě toho, že ochraňuje náš obchodní účet, má také své nevýhody. Tou největší je to, že trh se často zvykne vydat jedním směrem - proti nám, ale později se obrátí naším směrem. Pokud jsme však už vystoupili na Stop Losse, tak jsme vystoupili z obchodu se ztrátou, ačkoli obchod by mohl být nakonec ziskový. Je proto velmi důležité stanovit správnou hodnotu Stop Lossu. Pokud je SL přitažen příliš blízko cenového grafu, bude nás na něm vyhazovat téměř každodenně. Čím je Stop Loss od cenového grafu vzdálenější, tím více prostoru ponecháváme trhu "aby dýchal" a rozběhl se našim směrem. Ale zároveň tak riskujeme větší množství našeho obchodního účtu.

Obchodní systémy, kde se Stop Loss nevyužívá mají šanci zaznamenat vyšší podíl ziskových obchodů jako obchodní systémy, které Stop Loss využívají. Proto i dnes někteří profesionálové (např. Victor Niederhoffer) odmítají používat Stop Loss. Podle nich je zbytečně obírá o peníze a obchody by skončili jinak v zisku. Na takový svůj postoj však většina z nich dříve či později doplatí, když zruinuje svůj obchodní účet nebo obchodní účty svých klientů.


Rozebereme si tři základní situace, ke kterým může dojít, pokud používáme Stop Loss.

První situace: Stop Loss stanovíme 200 USD pod cenu, za kterou jsme nakoupili. Obchod se rozjede naším směrem a my při vystoupení z obchodu vyděláme 300 USD. Jednoznačná situace, zisk byl bez jakýchkoliv problémů. Tatáž situace, jen zrcadlově obrácená platí pro opačnou pozici SELL (prodali jsme kontrakt, chtěli jsme vydělávat na poklesu ceny).

Stop Loss Optimum Stop Loss Optimum 2


Druhá situace: Stop Loss jsme stanovili 200 USD pod cenu, za kterou jsme vstoupili do obchodu ve směru BUY. Obchod se rozběhl proti nám a my jsme tak vystoupili se zmíněnou ztrátou. Byla to však přijatelná ztráta, protože trh pokračoval proti nám a konečná ztráta, kdybychom včas nevystoupili, by byla mnohem vyšší. Tatáž situace, jen zrcadlově obrácená platí pro opačnou pozici SELL (prodali jsme kontrakt, chtěli jsme vydělávat na poklesu ceny).

 

Stop Loss Aktivacia

 

Třetí poloha: Stop Loss je stanoven 200 USD pod cenou, za kterou jsme nakoupili. Trh se rozjede proti nám a vyhodí nás na Stop Losse 200 USD. Vzápětí po proražení této hranice se však trh otočí a vydá se naším požadovaným směrem. Nakonec skončí nad pořizovací cenou, což znamená, že bychom byli na obchodu vydělali, my jsme však už vystoupili se ztrátou 200 USD a jinak ziskový obchod se tak pro nás změnil na ztrátový. Tatáž situace, jen zrcadlově obrácená platí pro opačnou pozici SELL (prodali jsme kontrakt, chtěli jsme vydělávat na poklesu ceny).


Stop Loss Strata

 

Jak tedy můžete vidět, kromě situací, kdy se trh rozjede naším směrem a my vyděláme; kdy se trh rozjede proti nám a my musíme akceptovat ztrátu ve výši Stop Lossu; existuje i situace, kdy bychom byli vydělali, ale vystoupili jsme z tohoto ziskového obchodu na hranici Stop Lossu. To je zároveň důvod proč mnoho obchodníků odmítá Stop Loss používat.

Je pravdou, že omezeným používáním Stop Lossu lze dosáhnout vyšší procento ziskových obchodů, ale nikdy nevíte, kdy přijde řada vysokých ztrát, které vám mohou vybělit obchodní účet. Dobrou radou je Stop Loss používat, ale musíte si stanovit adekvátní vzdálenost SL od cenového grafu, aby vás nevyhodilo z trhu příliš často. Zadávání Stop Loss a Profit Target příkazů a jejich vliv na ziskovost obchodního systému, pokud jsou zadány příliš nízko, nebo příliš vysoko, je vhodné si nejprve vyzkoušet na nějakém Demo účtu. Tak nemusíme od začátku riskovat vlastní finanční prostředky.

 

Poznámka: Stop Loss se zadává příkazem STOP (viz typy obchodních příkazů). Pokud jsme v BUY pozici, zadáváme SELL Stop, pokud jsme v SELL pozici, zadáváme BUY Stop. To znamená, že pokud dáme našemu Brokerovi příkaz na Nákup kontraktu Ropy, t.j. BUY za cenu 100 USD, zadáváme paralelně SELL Stop na úrovni např. 98 USD. Pokud prodáme kontakt ropy za 100 USD, BUY Stop stanovíme na 102 USD.

Konkrétní typy Stop Loss si můžete prohlédnout zde.


Joomla templates by a4joomla