Vyberte váš jazyk

HMA - Hull’s Moving Average vytvoril Allan Hull. Hull’s moving average slúži hlavne na identifikáciu smeru prevládajúceho trendu. Na rozdiel od exponenciálneho kĺzavého priemeru je HMA vyjadrené hladšou krivkou, tesnejšie sledujúcou cenový graf. Svoje využitie má najmä pre stredno a dlhodobé obchodovanie na burze.


Konštrukcia HMA je pomerne jednoduchá:

-    Stanovíme si časovú periódu HMA, napr. 16 dní.
-    Vzorec na výpočet je potom nasledovný:

HMA = WMA[floor(√(n))] z (2 * WMA[floor(n/2)] - WMA[n])

Inými slovami:

  1. Vypočítame WMA – Weighted Moving Average za polovicu zvolenej časovej periódy (v našom prípade WMA 8) a vynásobíme ho číslom 2.
  2. Vypočítame WMA zvolenej časovej periódy (v tomto prípade WMA 16) a odrátame ho od prvého (2 * WMA8)
  3. Vyrátame druhú odmocninu z časovej periódy, t.j. √16 = 4.
  4. Vyrátame WMA4 z hodnoty získanej v bode 2.


Bližšie informácie o konštrukcii WMA – Weighted Moving Average.

Poznámka: Ak pracujeme s časovou periódou, ktorej odmocnina, alebo vydelenie číslom 2 dáva necelé číslo, napr. 2,5, potom takúto hodnotu zaokrúhľujeme smerom nadol, až kým nedosiahneme celé číslo. Ak by sme napr. rátali HMA s periódou 5:

 

  • v prvom kroku by sme počítali s WMA2 (pretože 5/2 = 2,5)
  • vo štvrtom kroku WMA2 (pretože √5 = 2,24)

 

Využitie HMA: Z uvedeného vyplýva i najčastejšie využitie Hull’s MA. Ten sa používa podobne ako ADX - na identifikáciu trendov. Ak je krivka HMA rastúca, prevláda rastúci trend a odporúča sa vstupovať do BUY pozícii. Ak je krivka HMA klesajúca, prevláda klesajúci trend a odporúča sa vstupovať do SELL pozícií (pozri short selling - ako zarábať na klesajúcich cenách). Allan Hull neodporúča používať prekríženia dvoch HMA. Sám však využíva systém, kde vstupuje do obchodov na základe jedného HMA, vystupuje na základe druhého. 

Joomla templates by a4joomla