Vyberte váš jazyk

Heikin-Ashi je špeciálnou technikou pre obchodovanie na burze, ktorú rozpracoval Dan Valcu (pre úplnosť uvádzam, že niektoré zdroje za autora považujú Yasuji Yamanaka). Heikin v japončine znamená „priemer“ Ashi znamená „bar“ (čiarku, sviečku).


Nejde o typický indikátor technickej analýzy, jeho úlohou je zobrazovať sviečky/bary v grafe takým spôsobom, aby bol trend ľahšie čitateľný. Kým pri klasickom zobrazení grafu sa sviečky nárastu a poklesu často striedajú, Heikin-Ashi ignoruje drobné výkyvy a pri ich zobrazení je tak možné vidieť oveľa dlhšie jednofarebné série bielych alebo čiernych sviečok.

Vzorec na výpočet je nasledovný:

HA Close = (Open + High + Low + Close) / 4
HA Open = (HA Open ps + HA Close ps) / 2
HA High = Max (High, HA Open, HA Close)
HA Low = Min (Low, HA Open, HA Close)

HA Open ps = hodnota HA Open predchádzajúcej sviečky
HA Close ps = hodnota HA Close predchádzajúcej sviečky

 

Na obrázku nižšie sú znázornené Heikin Ashi sviečky priamo v grafe.

Heikin Ashi Canlestick Chart

Použitie:

  • Sviečky bez tieňov indikujú veľmi silný trend
  • Sviečka s tieňom hore i dole indikuje skorú zmenu trendu, je dobré sa na ňu pripraviť.

Na záver: Heikin Ashi je veľmi peknou a obĺúbenou technikou zobrazovania grafov. Odhalenie momentálneho trendu je vďaka nej oveľa čitateľnejšie a cenový graf prehľadnejší.

Joomla templates by a4joomla