Vyberte váš jazyk

Generalized DEMA nie je samostatný indikátor ako taký. Jeho podstatou je kombinácia 2 kĺzavých priemerov a možnosť určovať ich vzájomnú váhu pri výpočte finálnych hodnôt. Prvým zo zakomponovaných indikátorov je EMA (Exponenciálny kĺzavý priemer). EMA ako taký sa vyznačuje veľmi dobrými charakteristikami – vyššia váha prikladaná aktuálnym dátam, rýchle prispôsobenie sa situácii na trhu. Druhým indikátorom, zahrnutým do tvorby GDEMA, je Double Exponencial Moving Average. Tento typ kĺzavého priemeru preberá charakteristiky klasického EMA, dosahuje však tiež väčšiu mieru vyhladenia krivky, ako je tomu v prípade EMA. Vyhladením cenového grafu tak dostávame menej falošných signálov. (Pozor: Nejde o DEMA podľa Mulloya, ale čisto o EMA z EMA - teda Exponenciálny kĺzavý priemer Exponenciálneho kĺzavého priemeru).

 

Generalized DEMA kombinuje uvedené dva indikátory do jedného, pričom je možné určiť im vzájomné váhy vo finálnej GDEMA.


Vzorec na výpočet je nasledovný:

1.    Určíme si váhu V
2.    GDEMA = [EMA * (1 + V)] – [EMA(EMA) * V]

Váha V určuje, aká miera Dvojitého EMA bude braná do úvahy, pri výpočte indikátora. Pokiaľ V = 0, potom Generalized DEMA dosahuje rovnaké hodnoty ako čistá EMA. Ak je hodnota V = 1, potom ide o Dvojitý EMA.

Generalized DEMA sa takouto úpravou stáva menej „agresívnou“ formou Dvojitého EMA. Sami si tak určujeme, do akej miery vyhladíme hodnoty indikátora použitím ďalšieho kĺzavého priemeru. Zvyčajné nastavenie váhy V je na hodnote 0,7. Indikátor pri takomto nastavení berie do úvahy 70 % váhy Dvojitého EMA a len 30 % váhy čistého EMA.
 
GDEMA je zaujímavou kombináciou charakteristík EMA – ako rýchleho sledovania a prispôsobovania sa aktuálnej situácii, tak i vyhladzovania krivky, kvôli odbúraniu falošných signálov. Pokiaľ využívate pre obchodovanie na burze EMA, stojí zato vo svojom obchodnom systéme otestovať tiež GDEMA indikátor. Ľahko tak zistíte, do akej miery môže byť prínosom pre realizáciu a zefektívnenie vašich obchodných rozhodnutí.

Joomla templates by a4joomla