Vyberte váš jazyk

V tomto článku sa budeme venovať otázkam správneho vyváženia obchodného systému, čo sa týka vzťahu jeho minulá verzus budúca ziskovosť. Predpokladom, ktorý budeme overovať je, že prílišná optimalizácia systému na minulých dátach sa vylučuje s jeho odolnosťou v budúcnosti (rovnakou ziskovosťou v zmenených podmienkach). Optimalizácia totiž vždy prebieha na minulých dátach a preto jedinou informáciou, ktorú takto získame, je tá, čo by fungovalo v minulosti, no nemáme žiadnu istotu, že to rovnako dobre bude fungovať i v budúcnosti.

 

Pre overenie tohto tvrdenia bolo pre portál eTrading.sk zrealizovaných niekoľko tisíc testov. Vopred upozorňujeme, že článok je určený najmä pre čitateľov, ktorí majú aké také teoretické základy obchodovania. Pre náhodných čitateľov bude pravdepodobne veľmi komplikovaný na pochopenie a môže ich od obchodovania skôr odradiť. V takom prípade odporúčame, prečítať si najskôr niečo zo základov obchodovania, až potom prejsť na takéto nadstavbové články. Tu sú východiskové nastavenia pre uskutočnené testy:

 

Vstupný a výstupný indikátor: obľúbené prekríženia Exponenciálnych kĺzavých priemerov. Kĺzavé priemery boli zvolené z dôvodu ich veľmi ľahkej porovnateľnosti a extrémnej rozšírenosti medzi obchodníkmi. Porovnávané EMA boli od 1 po 50, spolu teda 1225 kombinácií rôznych EMA. Testy takto prebehli od porovnávania EMA 1/2 cez EMA 13/21 až po EMA 49/50. EMA 1 je samozrejme len iné označenie pre CENU samotnú, t.j. Close cenu bez priemerovania. Prekríženie ceny a EMA patrí tiež k obchodným signálom (pre viac informácií pozri napr. tu).


Money management: do testov nebol zahrnutý. Išlo o to, aby sa mohli porovnať výlučne výkonnosti indikátorov v minulosti verzus ich výkonnosť v budúcnosti, bez toho, aby ich ovplyvňoval akýkoľvek iný faktor (napr. Stop Loss).


Vstupné dáta pre test: Najobchodovanejšie poľnohospodárske plodiny
-    Sója od roku 1960 po 2008, t.j. 48 rokov
-    Pšenica od roku 1960 po 2008, t.j. 48 rokov
-    Kukurica od roku 1960 po 2008, t.j. 48 rokov
-    Sójový olej od roku 1960 po 2008, t.j. 48 rokov

Ako možno vidieť, testy boli zamerané na komoditné obchodovanie.

Pri prepočtoch bolo rátané i s určitými nákladmi, čo zámerne znižovalo ziskovosť každej kombinácie EMA. Pri každom vstupe do obchodu sme odrátali 10 USD z nášho účtu, ako fixný náklad. Získané výsledky, sú teda vždy znížené o niekoľko stoviek až niekoľko tisíc USD, kvôli zreálneniu výsledkov a tiež kvôli lepšej porovnateľnosti.
Ak by sme totiž nerátali so skutočnosťou, že s obchodmi sú spojené i isté náklady (komisie brokera, slippage a pod.), dospeli by sme k presvedčeniu, že ziskovejšie sú krátkodobé prekríženia EMA, ako tie dlhodobé. Čo však nemusí byť pravda. S každým obchodom sú spojené isté náklady a čím menej obchodov zrealizujeme, tým menej nákladov budeme musieť vynaložiť. Inými slovami, obchodovanie na základe dlhodobých EMA je menej nákladové, ako obchodovanie na základe tých krátkodobých.
Absolútne hodnoty v testovanom príklade si nevšímajte. Nie sú v tomto prípade dôležité. Prispôsobenie dát pre ľahšie uskutočnenie prepočtov (napr. kontinuálne pospájanie kontraktov a obchodných mesiacov) môže tieto hodnoty posunúť značným spôsobom hore alebo dole. Čo je však nemenné a v tomto prípade to najdôležitejšie, sú uvádzané percentuálne pomery.


Testy boli robené po „trojročniciach“, t.j. zistil sa najziskovejší indikátor od roku 1960 – 1963 a následne sa sledovala jeho ďalšia výkonnosť až po súčasnosť. To isté platilo pre najziskovejší indikátor v období 1963 – 1966, 1966 – 1969 atď.

Celkovo sa tak porovnávalo 16 trojročníc x 1225 kombinácii EMA x 4 komodity = 78.400 rôznych kombinácii EMA v zmenených podmienkach.


Základom testov bolo porovnanie:

  1. Ziskovosti na základe prekrížení dvoch ľubovolných, náhodne vybraných EMA
  2. Ziskov, ak by sme sa držali jedinej vybranej kombinácie dvoch EMA, ktorá sa niekedy v minulosti ukázala ako najziskovejšia a držali sa jej po celú zvyšnú dobu
  3. Ziskov, ktoré by sme dosiahli, ak by sme každé 3 roky obchodovali na základe inej kombinácie dvoch EMA – a to práve tej, ktorá sa ukázala ako najziskovejšia vždy v predchádzajúcej trojročnici.

 

Pre lepšie pochopenie bude na prvej komodite – Sóji, objasnený postup, akým boli získavané výsledky.


Sója

 

Priložený je obrázok získaných výsledkov z testovania Sóje. Obrázok je príliš veľký, preto je tu zobrazená iba jeho úvodná časť. Registrovaní užívatelia však majú možnosť stiahnuť si ho celý, ako súčasť diskusného fóra - súbory na stiahnutie (adresár stránky eTrading.sk, registrovať sa možno tu).


testy_EMA_kombinacie_soja_skratene


Copyright  © eTrading.sk (Výsledky testov kombinácii EMA pre prvých 5 trojročníc)


Z obrázku možno vidieť, že v rokoch 1960 – 1963 bola najziskovejšia kombinácia indikátorov EMA 18 a EMA 20 (t.j. 18-dňový a 20-dňový exponenciálny kĺzavý priemer). Ziskovosť takejto kombinácie bola 6.113 USD. Ako by sa jej darilo v nasledujúcich rokoch?
V rokoch 1963 – 1966 by dokázala spolu zarobiť už len 2.719 USD. Ako najziskovejšie sa vtedy ukázalo byť prekríženie EMA 34/46, ktoré by zarobilo 5.054 USD. To znamená, že ak by sme sa v nasledovnej trojročnici držali nášho EMA 18/20, dosiahli by sme len 53,8 % najvyššieho možného zisku. Náš zisk by bol zároveň takmer o polovicu menší, v aký by sme pôvodne dúfali, pri použití EMA 18/20.
Poďme k nasledovným rokom 1966 – 1969. Všetky prekríženia EMA sa v tomto období ukázali byť ako stratové. Najlepšie dopadlo prekríženie EMA 7/27. Uvedená kombinácia by nás udržala v strate len -778 USD. Keby sme sa držali prvej ziskovej kombinácie EMA 18/20, tá by nám prerobila -2.000 USD. Keby sme presedlali na druhú ziskovú (34/46), tá by prerobila -2.205 USD. Z toho vyplýva, že by sme prerobili cca 2,5 – 3 krát viac v porovnaní s najlepšou možnou kombináciou (7/27).
Pre roky 1969 – 1972 bola najziskovejšia EMA 23/27. Zárobok činil kladných 2.306 USD. Všetky ostatné predchádzajúce kombinácie by však už boli mínusové.
Situácia začína byť však ešte zaujímavejšia pre roky 1972 – 1975. Najziskovejšia bola kombinácia krátkodobých EMA1 a EMA2 (zisk 108.286 USD). Ako by voči nej dopadli naše doterajšie kombinácie?
Prvá kombinácia EMA (18/20) by nám zarobila 25.506 USD, t.j. 23,5 % z možného maximálneho zisku. Naša druhá kombinácia EMA (34/46) by dopadla o niečo lepšie a zarobila by 42.039 USD, t.j. 39 %. Tretia zisková kombinácia (7/27) by zarobila 34.676 USD, čo je 32 % a štvrtá kombinácia EMA (23/27) opäť necelých 24 % z maximálneho možného zisku.

Uvádzať ďalšie prepočty už nemá význam, keďže textový opis vzniknutej situácie sa príliš komplikuje a okrem toho je všetko možné oveľa ľahšie vyčítať zo samotnej tabuľky.
Ako teda môžete vidieť pri Sóji, zdá sa zatiaľ, že historická výkonnosť nie je zárukou výkonnosti budúcej (čo je mimochodom poznámka, ktorú si môžete prečítať na letáku ktorejkoľvek finančnej spoločnosti, ktoré sa vás snažia nalákať na neuveriteľné historické zisky. Danú formulku nájdete ľahko tak, že sa zameriate na najmenšie písmenká v texte).
Kombinácie kĺzavých priemerov, ktoré boli najziskovejšie za posledné 3 roky, v budúcnosti nedosahovali ani priemerné hodnoty. Čo sa týka Sóje, nielenže neboli ziskovejšie ako ostatné kombinácie, ale skôr naopak, stávali sa podpriemernými. Je tiež vysoká pravdepodobnosť, že najziskovejšia kombinácia v niektorej z dvoch najbližších trojročníc zaznamená už nie zisk, ale dokonca stratu.

Zhrnúc všetky získané poznatky a fakty z uskutočnených testov:
- Priemerná ziskovosť kĺzavých priemerov, ktoré nepatrili nikdy medzi najziskovejšie, bola 7,88 USD na každý obchodný deň.
- Ak by sme sa upli na niektorý kĺzavý priemer, ktorý takéto prvé miesto v minulosti získal a od tohto momentu sa ho držali po celú zvyšnú dobu obchodovania, priemerná denná ziskovosť by sa znížila na 6,08 USD, t.j. len 77,16 % oproti akejkoľvek inej „nevíťaznej“ kombinácii.
- Ešte zaujímavejšia situácia nastáva v prípade, ak sa nebudeme držať jediného takéhoto víťaza po celú zvyšnú dobu, ale budeme preskakovať zo starého víťaza na toho aktuálneho. V takom prípade by priemerná denná ziskovosť klesla na 3,48 USD. A to je už len 44,16 %-ná ziskovosť oproti akejkoľvek náhodnej kombinácii EMA.

Toľko, čo sa týka Sóje a priblíženia systému, akým boli porovnávania realizované. Následne sme rovnako postupovali aj pri Kukurici, Pšenici a Sójovom oleji. Všetky komodity boli testované v horizonte posledných 48 rokov a rovnako boli porovnávané prekríženia od EMA1 po EMA50, t.j. 1225 kombinácií exponenciálnych kĺzavých priemerov pre každú komoditu a trojročnicu.


Pšenica


Pri pšenici sa už výsledky podstatným spôsobom odlišovali. Držať sa jednej najziskovejšej kombinácie EMA by bolo finančne zaujímavé i pre nasledovné 3 roky. Možno dokonca povedať, že ziskové obdobia pre konkrétne kĺzavé priemery prichádzajú aj v niekoľkých trojročniciach za sebou.
Zhrnutie: Nech je ľubovolná kombinácia EMA rovná 100 % zisku. V takom prípade držať sa jednej z najziskovejších kombinácii z minulosti, by nám mohlo zarobiť až 116,97 %, t.j. skoro o 17 % viac. Ešte ziskovejšie by však bolo „preskakovanie“ z jednej najziskovejšej kombinácie na druhú. Tak by sme mohli zarobiť až 146,68 %, t.j. skoro o polovicu viac, ako pri náhodnom výbere EMA. Ďalšou výhodou by bolo, že by sme mali jasné pokyny na výber vstupného indikátora – vždy víťaznú kombináciu z poslednej trojročnice. Zdá sa teda, že v tomto prípade by optimalizácia nášho obchodného systému nemusela ísť na úkor jeho budúcej ziskovosti.

 

Kukurica


Ak je priemerná ziskovosť ľubovolnej kombinácie EMA 100 %, potom držanie sa jednej z minulých najziskovejších kombinácii by nám zabezpečilo 99,71 % tohto zisku. Rozdiel je len nepatrný, čo znamená, že je jedno, či sa rozhodneme obchodovať na základe svojej, akejkoľvek kombinácie dvoch EMA, alebo niektorej historicky najúspešnejšej. Výsledky sú takmer rovnaké.
Značné rozdiely sú však pri preskakovaní z jednej najziskovejšej kombinácie na druhú. Ziskovosť takéhoto štýlu obchodovania by bola 64,73 %, teda nižšia až o 35,27 % oproti priemeru. Rovnako ako pri Sóji, v úvode tohto článku, by teda držanie sa vždy poslednej víťaznej kombinácie viedlo k najnižším ziskom zo všetkých troch možností.

 

Sójový olej

 

Stratégia „vyber si jednu víťaznú kombináciu EMA z minulosti a drž sa jej i naďalej“ by nám priniesla 120,38 % zisku v porovnaní s hocijakou inou náhodne zvolenou kombináciou.
Stratégia „preskakovania z minulej víťaznej kombinácie na aktuálnu víťaznú kombináciu“ by nám prinieslo dokonca 137,55 % zisku. Zisk by bol v takom prípade teda vyšší o viac ako jednu tretinu, oproti náhodne zvolenej kombinácie dvoch EMA.

 

Záverečné vyhodnotenie za všetky testované komodity spolu

Ak by sme uvedené výsledky dali do jednej tabuľky, zistili by sme nasledovné skutočnosti.

  • Nech je ľubovolne zvolený kĺzavý priemer 100 % zisku.
  • Držať sa niektorej z minulých víťazných kombinácií po celú zvyšnú dobu až po súčasnosť by nám zarobilo 103,55 %.
  • Preskakovať z jednej víťaznej kombinácie na aktuálnu víťaznú by nám zarobilo 98,27 %.

Ako možno vidieť, všetky výsledky sa blížia k 100 %, čo je len priemerná hodnota.

 

Čo z toho všetkého vyplýva?

 

Bez ohľadu na to, či sa upneme na jedinú víťaznú kombináciu EMA, alebo sa budeme držať poslednej víťaznej kombinácie, v dlhodobom horizonte sa ziskovosť takéhoto systému bude približovať čisto náhodne zvolenej kombinácii 2 Exponenciálnych kĺzavých priemerov. Nie je preto žiaden dôvod domnievať sa, že bude i naďalej ziskovejšia ako ostatné. Fakticky môže takáto kombinácia byť ako ziskovejšia, tak i podstatne stratovejšia.

 

V čom spočíva najväčšie nebezpečenstvo prílišnej optimalizácie nášho obchodného systému?

Ak sa príliš sústredíme na historické výsledky, prispôsobíme mu následne i všetky ostatné faktory (napr. Stop loss). V budúcnosti však tieto podmienky s veľkou pravdepodobnosťou už nebudú platiť a systém tak nadobudne úplne iné (v dlhodobom horizonte len priemerné) charakteristiky.
Nielenže to znamená, že pravdepodobne nedosiahneme želateľné výsledky v stanovenom termíne, ale hlavne, že naše straty budú vyššie, ako sme pôvodne plánovali. Nebezpečné je to najmä v prípade, ak sme dospeli k presvedčeniu, že máme vynikajúci obchodný systém, ktorý za posledných "x" rokov zaznamenal zisk "y" %, maximálny Drawdown napr. 2.500 USD a veríme, že tomu bude tak i naďalej. K takejto prílišnej optimalizácii dochádza najmä v prípade, ak sme vylaďovali 20 rôznych indikátorov, ich kombinácie a nastavenie dovtedy, kým sme nedosiahli maximálny zisk a minimálny drawdown (čo má za následok enormný nárast zisku najmä po zapojení Position Sizingu).
Keď chceme takýto systém využiť v praxi, pričom by sme chceli riskovať maximálne 50 % nášho účtu, znamenalo by to, že nám teoreticky stačí 5.000 USD a môžeme začať obchodovať. Avšak teoretický poznatok, že takýto systém zaznamenal v minulosti nízky Drawdown, nám nedáva žiadnu istotu, že takýto bude jeho maximálny DD i v budúcnosti. Ak je priemerný DD za ostatné podobné systémy 7.500 USD (a nie teda 2.500 USD), je veľmi pravdepodobné, že ho skôr či neskôr, zaznamenáme i my. S účtom len okolo 5.000 USD to však znamená, že náš účet môžeme celkom zrušiť. Bežný Position sizing tu nehrá úlohu záchrancu, pretože v momente, keď budeme mať na účte 10 tisíc USD a viac, začneme obchodovať s 2 kontraktmi. Tým pádom riskujeme DD 15.000 a opäť vynulovanie obchodného účtu (len vo väčšom merítku).

 

Trh je dynamickou záležitosťou, situácia na ňom sa neustále mení a preto je vhodnejšie sústrediť sa na iné faktory obchodného systému ako je najlepší vstupný indikátor. Týmito faktormi sú napríklad: dobre nastavený Stop loss, vhodný Position sizing (anti-martingale) a pod.. 

Odporúčanie: Ak už optimalizujete obchodný systém na čo najlepšie výsledky, otestujte ho i na inej časovej ose. Ak ste ho napr. optimalizovali na 10 posledných rokov, skúste ako vstupné údaje použiť i 10 tých predchádzajúcich. Dáva vám to stále rovnaké výsledky – ziskovosť, drawdown...? Ak nie, pozor na nastavenie vášho money managementu a prílišnú dôveru (najmä tú finančnú) v jeho výsledky.

Poznámka na záver: Štatistici by v tomto okamihu možno namietali, že uskutočnené testy nie sú dostatočne rozsiahle. Výsledky za 48 rokov a 1225 rôznych kombinácii EMA pre každú zo 4 testovaných komodít majú však iste dostatočne vysokú výpovednú hodnotu na to, aby si z uvedených skutočností zobrali rozumní obchodníci ponaučenie.


Joomla templates by a4joomla