Vyberte váš jazyk

Článok o základných ukazovateľoch efektivity vášho obchodného systému na eTrading.sk už bol napísaný. Pre tých, ktorí sa k nemu zatiaľ nedostali, link. Medzi tieto základné ukazovatele, ktoré zvyknú obchodníci sledovať, patrí Win to Loss Ratio, Profit to Loss Ratio a Average Profit Per Trade. Pre registrovaných používateľov, ktorí neobľubujú prácu s Excelom, je k tomuto článku priložený súbor, ktorý tieto hodnoty ráta za nich. Súbor je súčasťou diskusného fóra a stane sa pre vás stane viditeľným po tom, ako sa prihlásite - súbory na stiahnutie (adresár stránky eTrading.sk). Pre ostatných, ktorí majú o tento súbor tiež záujem, zaregistrovať na stránky sa môžete TU.

 

V skratke si zopakujme, že:

  • Win to Loss Ratio (W/L Ratio alebo Percento ziskových obchodov) poukazuje ma pomer ziskových a stratových obchodov. Môžete sa stretnúť s niekoľkými číselnými vyjadreniami. Buď ako 3:2 alebo ako 60 %. Obe znamenajú to isté. Prvý číselný výraz poukazuje na to, že z piatich obchodov máme priemerne 3 ziskové a 2 stratové. Druhé vyjadrenie zdôrazňuje ich percentuálny pomer - 60 % ziskových obchodov a 40 % stratových. Osobne uprednostňujeme percentuálne vyjadrenie, keďže má lepšiu výpovednú hodnotu
  • Profit to Loss Ration (P/L Ratio) zobrazuje priemernú veľkosť zisku oproti priemernej strate. Inak povedané, ak je zisk na 1 obchod 300 USD a strata na 1 obchod 150 USD, Profit to Loss Ratio by bolo 2:1 alebo tiež 2.
  • Average Profit Per Trade (APPT) možno taktiež vyjadrovať viacerými spôsobmi. Buď sa zameráme na ukazovateľ ako taký, ktorý znamená istú bodovú hodnotu, alebo na ukazovateľ, ktorý túto istú hodnotu vyjadruje ako USD. V tom prvom prípade by sme (použijúc predchádzajúce hodnoty z WLR a PLR) rátali APPT ako (60 % x 2) - ( 40 % x 1) = 0,8. V druhom prípade by sme potrebovali vedieť presné USD hodnoty. Tie vieme, a preto by výpočet vyzeral nasledovne: (60 % x 300) - ( 40 % x 150) = 120 USD. Či už uprednostníme bodové, alebo finančné vyjadrenie, dôležité je len to, aby hodnota bola vyššia ako 0. To totiž znamená, že Obchodný systém vytvára zisk, nie stratu.

 

K samotnému súboru. Náhľad na celý súbor vyzerá nasledovne:

Average Profit Per Trade Win Profit Loss Ratio

 

Do stĺpcov A-E vložte vaše vlastné vstupné údaje. Momentálne sú tam ilustratívne údaje pre Kukuricu. Skúste si však vložiť vlastné dáta a môžete sledovať, akým spôsobom sa zmenia výstupy súboru.

Efektivita obchodného systému - vstupné údaje

 

V stĺpcoch G-J sú prepočty pre EMA - obľúbený Exponenciálny kĺzavý priemer, pokyn na kúpu alebo predaj, zisk alebo strata, a to v bodoch i USD. V týchto stĺpcoch nič nemeníte. Práve naopak, stĺpce vám poskytujú údaje o tom, ako by prebiehali vaše obchody.

EMA_pre_efektivitu_obchodného_systému

 

Stĺpce L-M sú určené jednak pre nastavenie základných hodnôt, ako i pre samotné výsledky. Hodnoty nastavujeme výlučne v modrých políčkach. Tri základné údaje, ktoré musíme nastaviť, sú: minimálny bodový posun (1 tick), hodnota ticku v USD a počet dní pre výpočet EMA. V tomto prípade sú do súboru vložené údaje pre Kukuricu, čo znamená, že minimálny cenový posun je 0,25 bodu. Tento posun sa rovná 12,50 USD. Počet dní pre výpočet Exponenciálneho kĺzavého priemeru je len na nás samotných. Pre zjednodušenie je toto nastavenie robené formou výsuvnej ponuky, kde si môžeme zvoliť vlastný počet dní pre výpočet.

Efektivita obchodného systému - nastavenie počtu dní pre EMA

 

Pod týmito modrými políčkami sú uvedené samotné výsledky, ktoré takýmto nastavením priemeru dosiahneme. Čo jednotlivé hodnoty znamenajú, bolo už uvedené v úvode tohto článku. Okrem toho, názvy buniek majú samé osebe dostatočnú výpovednú hodnotu, preto veríme, že nie je nutné ich bližšie vysvetľovať.

Obchodný systém a jeho efektivita - ukazovatele

 

Hodnoty Exponenciálneho kĺzavého priemeru môžete samozrejme meniť. Sledujete tak, ako by sa menila efektivita obchodného systému, založeného na Vzraste a Poklese 1 EMA.

Súbor si môžete ľubovolne prispôsobovať a experimentovať s ním. Nedovolené je zasahovanie do označenia autorských práv (známe © s označením autora), ďalšie šírenie súboru akoukoľvek formou (stiahnuť si ho môže každý zo stránok eTrading.sk), vydávanie za vlastnú tvorbu (a to i po akýchkoľvek úpravách), jeho zapožičiavanie za úplatu alebo predaj.

Veríme, že sa vám súbor bude páčiť a pomôže vám pochopiť tieto dôležité aspekty obchodného systému.


Joomla templates by a4joomla