Vyberte váš jazyk

Risk to Reward Ratio (v preklade Pomer Rizika k Zisku) je pre niektorých obchodníkov najdôležitejším faktorom pre rozhodnutie, či vstúpiť, alebo nevstúpiť do obchodu. Ako už samotný názov napovedá, Risk to Reward Ratio (skr. RRR) vyhodnocuje potenciálny risk a potenciálny zisk, ktorý môžeme obchodom dosiahnuť. Selektovaním obchodov s nízkym RRR tak môžeme výrazne zvýšiť efektivitu nášho obchodného systému.


Risk / Reward sa odvodzujú od momentálnej situácie na trhu. Stanovujú sa najmä na základe vyhodnotenia cenového grafu. Najbežnejšie je využitie silných Supportov a Rezistencií. Na základe Supportu, Resistance a Aktuálnej ceny tak z grafu ľahko vyčítame, koľko môžeme vstupom do obchodu teoreticky zarobiť i prerobiť.

Ako môžete vidieť na nasledovnom obrázku, cenový graf vytvoril ľahko čitateľný a tiež veľmi silný Support i Ressistance. Moment, kedy by sme vstúpili do Short obchodu (zarábame na poklese ceny), je vyznačený žltým bodom - jemne naľavo od sviečky, aby ju neprekrýval. Dalo sa vstúpiť i skôr, avšak zaznačený je moment, kedy by vstúpili hádam už aj poslední váhaví obchodníci, hoci by si týmto váhaním znížili potenciálny zisk.
Modré body označujú momenty, kedy sme mohli obchod ukončiť. Cena dosiahla nami predpovedanú úroveň a my sme tak mohli z obchodu vystúpiť s plánovaným ziskom. Došlo k tomu dokonca viackrát.

 

Copyright  © Obr. zhotovený v programe Incredible Charts

 

Výška Rizika je vyznačená žltou vertikálnou líniou napravo, kým výška potenciálneho Zisku je vyznačená modrou vertikálnou líniou. Risk to Reward Ratio je v tomto prípade 1:2. Potenciálny zisk, ktorý môžeme dosiahnuť, je 2 x väčší ako naša potenciálna strata. Obchod je teda akceptovateľný a môžeme doň vstúpiť.


Všimnite si prosím, že hladiny Supportu i Resistance sú veľmi silné. Skúsení obchodníci vedia, že prerazenia takýchto silných úrovní býva sprevádzané búrlivou reakciou trhu a následné cenové pohyby sú veľmi výrazné. Tak tomu bolo i v tomto prípade. Ak by sme neakceptovali jemné dotyky na hranici Supportu, ale vyčkali s inkasovaním zisku na neskôr, dočkali by sme sa veľmi príjemného prekvapenia v podobe výrazného poklesu trhu po prerazení Supportu a skutočne veľkej finančnej odmeny (najmä pri použití Trailing Stop príkazu).Copyright  © Obr. zhotovený v programe Incredible Charts

 

Risk to Reward Ratio musí byť vždy menšie ako 1:1. Prijateľné je síce už 1:1,5, avšak všeobecne sa odporúča vyhľadávať obchody, ktoré dosahujú RRR aspoň 1:2 až 1:3.
Pri odhade potenciálneho Rizika a Zisku nemusíme vždy vyhodnocovať obe strany cenového odstupu. Stačí ak si uvedomíte, že naším Rizikom je náš Stop Loss. Ak máme pri Shortingu SL nastavený na hodnotu 150 USD a hodnota Supportu je vo vzdialenosti 600 USD, je náš potenciálny zisk 4 x väčší ako naša strata. RRR by v takom prípade bolo 1:4. Za riziko preto môžete vždy dosadiť svoj Stop Loss. Ak používate fixný SL, je ním ten. Ak SL obmieňate a stanovujete POD a NAD hranicu Supportu a Resistance, je rizikom vždy takýto váš aktuálny Stop Loss.

 
Pozor: Risk to Reward Ratio by mal byť odvodený z podmienok na trhu (viď. Hranice Supportu, Resistance, Trendline a pod.). Nemožno ho stanovovať ako pomer vášho Stop Lossu a Profit Targetu, ktorý generuje váš obchodný systém, bez zohľadnenia vyššie uvedených kritérií. V takom prípade by sa totiž očakávania takéhoto systému nemusia prekrývať s reálnymi podmienkami na trhu. I preto je stanovovanie RRR záležitosťou najmä OOS - osobných obchodných systémov a využívania Patternov technickej analýzy. Nemožno však tiež zabúdať na priaznivcov Fibonacciho postupností.

Joomla templates by a4joomla