Zvolte jazyk

Mnoho začínajících obchodníků má problém s pochopením a rozpoznáváním základních obchodních příkazů. Tento článek má za cíl blíže popsat 3 základní příkazy, bez kterých se žádný obchodník neobejde a jednoznačně stanovit, v jaké situaci který z nich použít. Ty se zadávají brokerovi, aby bylo jednoznačné, jaký je záměr obchodníka - zda chce nakoupit nebo prodat a za jakých podmínek. Rozebereme si 3 nejčastěji používané příkazy:

 

- Market
- Limit
- Stop
 

Market

Je nejzákladnějším příkazem. Teoreticky si obchodník na burze vystačí i s tímto jediným příkazem. Vyžadovalo by si to ale jeho neustálou přítomnost na trhu, aby mohl v případě nepříznivého vývoje své pozice okamžitě uzavřít.

Market znamená koupu nebo prodej za aktuální cenu. Při Market příkazu se nestanoví žádná cena, pod nebo nad kterou již nechceme do obchodu vstupovat. Po odeslání příkazu je obchod zrealizován - co nejblíže aktuální ceny.

To, že odchylka od aktuální ceny nebude příliš velká, nám zabezpečí vysoká likvidita trhu. Platí zde přímá úměra, že čím je na trhu více obchodníků, tím lepší cenu (bližší k aktuální ceně) můžeme dosáhnout. Čím je na trhu obchodníků méně a trh je tak málo likvidní, tím horší cenu (vzdálenější od našeho očekávání) můžeme dosáhnout. Z uvedeného důvodu je pro obchodníka nejlepší zvolit si trh s vysokým Volume (objemem uzavíraných kontraktů). Má tak jistotu dosažení co nejlepšího plnění.

Na obrázku níže je zvýrazněno Volume při obchodování kukuřice. Nejlepší volume je při obchodování květnového kontraktu roku 2011.

 

Volume (objem obchodov)

Zdroj: www.barchart.com

 

Na trhu můžeme kontrakty prodávat i kupovat (viz Short Selling - jak vydělávat na poklesu cen). Obě situace jsou v tomto případě téměř stejné. Neplatí zde tedy specifická pravidla pro Buy a pro Sell pozice. Pokud chceme kontrakt koupit okamžitě, nebo jej okamžitě prodat, použijeme Market příkaz a cena by se neměla příliš lišit od aktuální.

Nedá se přitom jednoznačně tvrdit, že cena bude vždy stejná nebo horší než je aktuální (slippage). Může se také stát, že v případě prudkých cenových pohybů na trhu (vysoká volatilita) můžeme dosáhnout cenu o několik desítek až stovek USD výhodnější, než jsme očekávali.

 

Limit

Limit příkaz je druhým nejjednodušším příkazem po Market. Limit příkaz použijeme, pokud máme stanovenou nejméně příznivou cenu, při níž bychom byli stále ochotni vstoupit do obchodu.

Je to maximální cena, za kterou jsme ochotni koupit a minimální cena, za kterou jsme ochotni prodat. Tím je zaručeno, že obchod bude zrealizován za přesnou, námi stanovenou cenu, nebo dokonce výhodnější.

V případě, že je aktuální cena na trhu např. 100 jednotek, Limit příkaz můžeme stanovit na 99 jednotek (v případě nákupu). Příkaz nám zajistí, že v tom nejhorším případě nakoupíme za 99 jednotek, případně ještě výhodněji za 98 nebo 97 jednotek a pod.

Na první pohled je to lákavá možnost, neboť se tím zisky obchodníka zvyšují. No je nutné si také uvědomit, že Limit příkaz nemusí být vůbec aktivován. V našem případě, pokud cena z hranice 100 neklesne, ale naopak začne růst na 101 a výš, Limit příkaz na hranici 99 nebude aktivován a my se tak do obchodu nedostaneme. Při používání limit příkazu je proto nutné vždy rozhodnout, zda skutečně očekáváme pokles na námi stanovenou hranici, nebo se jen snažíme dosáhnout lepší cenu. V případě, že chceme mít jistotu, že do obchodu vstoupíme, je lepší použít Market příkaz.

Specifika pro Buy:

Limit Buy příkaz stanovujeme pod aktuální cenou. Např. na již zmíněných 99 jednotek, pokud je aktuální cena 100. V případě, že bychom stanovili Limit příkaz na hranici 101 jednotek, příkaz je aktivován okamžitě. Je totiž ihned možné dosáhnout lepší cenu pro nákup, jako námi stanovených 101 jednotek. V takovém případě bychom nakoupili za aktuální cenu 100.

Specifika pro Sell:

Limit Sell stanovujeme nad aktuální cenu, t. j. chceme prodat výhodněji (za vyšší cenu), jako se prodává momentálně. Pokud stanovíme Limitní cenu pod aktuální, příkaz je zrealizován okamžitě, jakoby šlo o Market příkaz.

 

Stop

Stop příkaz je třetím nejzákladnějším příkazem a zároveň dělá mnohým začátečníkům největší problémy ho pochopit. Stop je v jistém ohledu opačným příkazem ke Limit příkazu. Při Stop příkazu totiž nestanovujeme cenu, která by byla pro nás výhodnější, ale naopak cenu, která je pro nás v aktuální situaci nevýhodnější.

Na první pohled se to zdá nelogické, ale má to své opodstatnění. Stop příkaz se používá jako startovací čára, pokud si nejsme jisti, že cena dosáhne a prorazí konkrétní úroveň, ale přitom víme, že pokud k tomu dojde, pohyb tímto směrem bude velmi výrazný. Klasickým příkladem je umístění Stop příkazu nad Resistance a pod Support (podpora a odpor). V takových situacích je nad Resistance a pod Support umístěných mnoho jiných Stop příkazů. V případě proražení Resistance směrem nahoru tak dochází k jejich okamžité aktivaci a na trh přijde mnoho nových nákupních příkazů. Cena začíná rychle růst a my můžeme na takovém cenovém pohybu vydělat. Totéž platí pro proražení hranice Supportu a prudký pokles ceny směrem dolů.

Kromě nových nákupních příkazů je tento pohyb podpořen i dalšími příkazy, kdy obchodníci využívají Stop příkaz k uzavření svých ztrátových obchodů (tato situace je popsána níže pod přiloženým obrázkem).

Následující obrázek ilustruje, k jakému cenovému pohybu může dojít po proražení Support hranice a jak bychom na takovém pohybu mohli získat umístěním Stop Sell příkazu pod tuto hranici.

 

stop_prikaz_trendovy_kanal

 

Stop příkaz má však i jiné, a to důležitější využití. Používá se nejen na vstup do nových obchodů, ale i na jejich ukončení. Jde o tzv. stop loss (ukončení obchodní ztráty). Je to forma obchodní pojistky. Pokud obchod půjde proti nám, po dosažení jisté hranice se příkaz aktivuje a my se tak zbavíme námi kontrolovaného ztrátového kontraktu.

Příklad: kontrakt jsme na začátku nakoupili za cenu 100, ale cena se vyvíjí opačným směrem, tedy klesla např. na 95. Mohli bychom kontrakt sice prodat za 95 jednotek, avšak chceme zůstat v obchodě, protože věříme, že trh se brzy obrátí našim směrem. Jsme proto ochotni snášet ztrátu až po 90 jednotek. Stop Sell příkaz (příkaz prodat za cenu nevýhodnější, než je aktuální) stanovujeme na hranici 90 jednotek.

V případě, že by trh dosáhl námi stanovenou cenu 90 jednotek, příkaz Stop by se aktivoval, změnil by se na Market a kontrakt by byl okamžitě prodán. Další možností je, že by se trh obrátil naším směrem, cena by vzrostla nad úroveň 100 a my bychom tak začali na kontraktu vydělávat. Stop příkaz by tak aktivován nebyl, ale stále by nám sloužil jako pojistka v trhu.

Specifika pro Buy:

Stop Buy umísťujeme výš než je aktuální cena. Chceme tak nakoupit za cenu, která je nevýhodnější oproti aktuální. Využívá se to například tehdy, pokud jsme kontrakt prodali a chceme se pojistit proti tomu, že cena nebude klesat, jak jsme původně předpokládali, ale naopak začne růst. V případě, že je Stop příkaz pro Buy umístěn níže, než je aktuální cena, bude zrealizován okamžitě za aktuální cenu - jakoby jsme použili Market příkaz.

Specifika pro Sell:

Stop Sell umisťujeme níž než je aktuální cena. V případě dosažení námi stanovené hranice bychom prodali kontrakt nevýhodněji než je aktuální cena. Jistíme se tak v situaci, kdy jsme kontrakt nakoupili avšak cena začala klesat. V případě, že Stop Sell umístíme výš, než je aktuální cena, příkaz bude zrealizován okamžitě.

I když je možné obchodovat i s použitím základního Market příkazu, bez pochopení a dokonalého zvládnutí všech tří základních obchodních příkazů, by žádný obchodník neměl riskovat své reálné finanční prostředky. Velkou výhodou je, že si reálné obchodování a zadávání všech příkazů mohou obchodníci otestovat nanečisto, na Demo účtu nějakého brokera.


Joomla templates by a4joomla