Zvolte jazyk

Tato forma obchodování je dost specifická oproti ostatním typům obchodování hlavně z důvodu extrémně krátkého času na vstup do obchodu. Zveřejnění hlavních makroekonomických indikátorů totiž může způsobit výrazný posun v cenách aktiv, ať už potvrzení původního trendu nebo jeho korekce opačným směrem. Tyto fundamentální informace jsou pro trh velmi důležité, protože hovoří o tom, v jakém stavu se ekonomika dané země reálně nachází ve srovnání s dosud zveřejněnými názory a odhady analytiků.

Pro realizaci obchodů jsou zde důležité informace ve formě ekonomického kalendáře. Na internetu je možné najít stránky, které se těmto informacím věnují. Otázkou zůstává zda jejich rychlost je pro investory dostačující. Jako příklad je možné uvést forexfactory.com, investing.com nebo fxstreet.com. Uvedené stránky sice poskytují dostačující přehled o hlavních makroekonomických ukazatelích, ale s jistým časovým zpožděním, což je pro obchodování nedostatečné.

Proto je pro investory vhodnější sáhnout po profesionálních nástrojích s minimálním časovým zpožděním a podle možnosti také s přímou realizací obchodních pokynů. Pro obchodování během zpráv existují dva základní přístupy: obchodování na základě vlastních očekávání nebo obchodování vyhodnoceno jiným subjektem.

 

V tomto článku se zaměříme na obchodní systémy použitelné pro obchodování během zpráv, a to AlphaFlash Trader, Flash Economic Calendar a FxNewsKiller. Přičemž tyto systémy v základě neposkytují obchodní signály jako jsou známé obecně, ale jen překvapující hodnoty makroekonomických indikátorů (např. Očekávaný nárůst HDP o 0,5 % a později oznámen reálný růst o 1,0 %), a proto vyžadují minimální znalost jako finanční trh funguje. Investor sám se rozhoduje, jaká hodnota makroekonomického indikátoru bude pro něj dostatečně zajímavá na to, aby byl odeslán automatický pokyn na nákup či prodej aktiva.

Vlastní nastavení umožňují systémy AlphaFlash Trader od Deutsche Börse dostupný na internetové adrese alphaflash.com a také Flash Economic Calendar od společnosti World Business Press dostupný na wbponline.com/Products. Pokud má investor minimální znalost reakce trhu na neočekávané hodnoty indikátorů, tyto nástroje mu mohou zajistit nadprůměrné zisky. Samotný proces obchodování je založen na tom, že investor si nastaví své vlastní hodnoty zvoleného ekonomického indikátoru a také si zvolí finanční nástroj, který chce obchodovat. Pokud jsou jeho předpoklady splněny nastává realizace obchodu v rámci milisekund. Investor tak dostává nejlepší cenu v rámci reakce trhu na překvapující hodnoty.

Jiný princip využívá obchodní systém FxNewsKiller, který lze nalézt na adrese fxnewskiller.com. Systém je vhodnější pro investory s menším přehledem o dopadu ekonomických indikátorů na trh. Investor si vybere indikátor a následně nastaví, zda chce nakupovat nebo prodávat. Jakmile přijde informace o aktuální hodnotě indikátoru, je obchod realizován. Na rozdíl od předchozích obchodních systémů je tento systém založen bez přímého pochopení obchodníka, což nemusí být vždy vhodné.

Pro obchodování během zpráv je důležitá latence (z počítačové terminologie zpoždění), protože jen ti co mají nejrychleji informace mohou získávat nadprůměrné výnosnosti. Rychlost dodání těchto informací je totiž základem úspěchu.

Miroslav Kmeťko, Anna Polednáková - Ekonomická univerzita v Bratislave


Joomla templates by a4joomla