Zvolte jazyk

Na zahraničních stránkách se často můžete setkat s pojmem "Mutual Funds". Není to nic jiného, než známé Podílové fondy (Investiční fondy). Přesto, těm, kteří mají jen mlhavý přehled o podílových fondech, může pomoci tento článek se základními informacemi o nich.


Podílové fondy (Mutual funds) fungují na jednoduchém principu - kolektivní investování do diverzifikovaného portfolia. Podílový fond shromažďuje finanční prostředky od investorů, za které nakupuje podkladová aktiva (např. Akcie různých společností). Každý z investorů tak vlastní jistý počet podílů ve fondu. Počet podílů, které si může dovolit koupit závisí na jeho finančních prostředcích a od aktuální hodnoty podílů. Hodnota podílů klesá a stoupá v závislosti na tom, jak klesá a stoupá hodnota nakoupených podkladových aktiv (např. Akcií, do nichž fond investoval). Mění se hodnota podílů fondu, nikoli počet podílů, které investor vlastní.

Kromě kolektivního investování je fond typický diverzifikovaným portfoliem. Fondy mohou být zaměřeny na konkrétní sektor - zdravotnictví, telekomunikace, finančnictví atd., Avšak nevlastní jen akcie jediné vybrané společnosti, ale více společností - často to bývá i několik desítek společností. Výhodou takovéto diverzifikace je to, že pokud klesne hodnota akcií jednoho podniku, může stoupnout hodnota jiné společnosti v portfoliu a investor tak nepocítí extrémní výkyv své investice. Jeho nevýhodou je, že diverzifikace je velmi často zaměřena na konkrétní sektor, geografickou oblast a pod. To znamená, když začne klesat hodnota akcií např. všech zdravotnických společností, klesají i hodnoty podílů v takovém "zdravotnickém" fondu.

 

Podílové fondy, a to zejména akciové, se často specializují na:

  • oblast podnikání (finance, zdravotnictví, energetika atd.)
  • geografickou oblast (Evropa, Asie, Latinská Amerika atd.)
  • demografickou strukturu (mladí lidé, důchodci atd.)
  • výrobky (luxusní zboží, zboží každodenní spotřeby, nápoje atd.)
  • jiné charakteristiky (podniky, jejichž cena akcií klesla příliš rychle; podniky, jejichž cena akcií dlouhodobě roste; největší podniky na trhu; nově vytvořené společnosti; podniky, které skupují zpět vlastní akcie a pod.)

 

Základní dělení podílových fondů je na:

  • peněžní fondy
  • dluhopisové fondy
  • akciové fondy
  • smíšené fondy
  • fondy fondů

Správu fondu a složení portfolia má na starosti správcovská společnost. Investoři si nemusí vybírat konkrétní akcie, do kterých by chtěli investovat. Zbaví se tak břemene výběru a práce s nákupem a prodejem akcií, dluhopisů atd. Další výhodou fondu je jistá diverzifikace portfolia, i když ta je obvykle zaměřena také jen na konkrétní sektor, geografickou oblast a pod. T.j. pokud klesá hodnota celého sektoru, diverzifikace naši investici neochrání.

 

Mezi hlavní nevýhody Podílových fondů patří to, že se nedá obchodovat intradenně - tedy např. prodat podíly o 10:00, nakoupit je zpět o 11:00 atd. To je jejich hlavní odlišnost od ETF. Zadáte pokyn k prodeji podílů ve fondu, no obvykle trvá několik dní, dokud na váš účet přijdou finanční prostředky za prodané podíly.

 

Podílový fond není typickou možností obchodování na burze, protože jako investoři obchodujete na burze nepřímo - prostřednictvím správcovské společnosti. Vaším úkolem je vybrat si, do jakého podílového fondu chcete investovat (fond zaměřený na Ruský trh, fond zaměřený na ropné společnosti a pod.). Za takovéto zjednodušení investování si správce účtuje poplatky. Můžete se setkat s tím, že platíte: vstupní poplatky, správcovské poplatky za vedení fondu a výstupní poplatky. To je zároveň skutečnost, která je často podílovým fondům vytýkána. Mnozí investoři si myslí, že správce fondu není nucen dosahovat zisk pro své podílníky. Své poplatky si účtuje při vstupu, za správu i při výstupu. Účtuje si je bez ohledu na to, zda hodnota podílů stoupá nebo klesá. Na trhu proto lze také nalézt fondy, které část svého zisku vážou jen na případný zisk, v případě propadu cen akcií se jejich poplatky snižují. To by je mělo motivovat chovat se tak zodpovědně a ziskově, jakoby spravovali "vlastní peníze".

Podíly v Mutual funds (Podílových fondech) můžete u nás nakoupit zejména v bankách. (příp. specializovaných společnostech). Pokud plánujete nakoupit podíly v podílovém fondu, je vhodné zjistit si příslušné možnosti na trhu, a také to, která banka takovou investici umožňuje.


Joomla templates by a4joomla