Zvolte jazyk

Co je to Limitní pohyb (Limit move)? Je to maximální dovolená cenová odchylka od včerejší Close ceny.

Limitní pohyby jsou nástrojem ochrany trhů a obchodníků, kteří se ocitli na nesprávné straně obchodu. Jejich využívání má své důvody zejména na trzích, kde se obchoduje přes Margin, na páku. Zisky a ztráty obchodníků jsou tak podstatně vyšší, než kdyby obchodovali pouze s vlastními finančními prostředky.


Burza se limity snaží zamezit nechtěným cenovým pohybům, případným manipulacím a přílišné cenové volatilitě, zejména během vypuknutí náhlé paniky na trhu. Pravidla pro Limitní pohyb jsou stanoveny samotnou burzou. Stanoví se na základě dnešní Close ceny, ke které je připočten a odečten maximální povolený denní pohyb.

 

Příklad:

  • Close cena pro Corn je např. 400 centů za bushel.
  • Limitní pohyb na další den je burzou stanoven na:

400 - 30 centů = 370 centů za bushel a
400 + 30 centů = 430 centů za bushel

  • Cenové limity během následujícího obchodního dne jsou stanoveny na 370 a 430 centů za bushel kukuřice. Pokud během obchodování cena dosáhne tyto hranice, obchodování přechází na "nouzový režim".

Povolené limitní pohyby pro obchodované aktivum si můžete prohlédnout na stránkách burzy, případně jsou uvedeny přímo ve specifikaci kontraktů (contract specifications). Tyto limity se mohou měnit se zvyšující se volatilitou trhů, nelze se tedy spoléhat na jejich dlouhodobou neměnnost. Zajímavostí je, že NYBOT - New York Board of Trade Limitní pohyby nepoužívá. Limitní pohyby mohou mít i jiné specifika. Například nemusí být vymezeny pro poslední obchodní měsíc, v němž se kontrakt obchoduje, ačkoli pro předchozí měsíce vymezené byly.

Pro ukázku stanovení limitních pohybů klikni zde. Pokud chcete vidět, jak jsou limitní pohyby zakomponovány do jednotlivých specifikací kontraktů, klikněte zde.
 

Co se děje po dosažení limitního pohybu? Je několik možností. Pravidla "nouzového režimu" závisí od konkrétní burzy. Některé burzy přestávají obchodovat zcela nebo na jistý vymezený čas. Je také možné obchodování obnovit např. 20 minut před uzavřením burzy, aby obchodníci měli možnost uzavřít své pozice, případně pokračovat, pokud emoce na trhu již ochladly. Jiné burzy obchodování nepřerušují vůbec. Po dosažení se Limitní cena stává cenou, POD nebo NAD kterou není možné uzavírat kontrakty. Nadále se však obchoduje na Limitní ceně. Samozřejmě, že počet kontraktů, které jsou obchodníci ochotni koupit / prodat je velmi nevyrovnaný a počet uzavřených obchodů je proto velmi nízký - jinak řečeno, na řadu se dostanou jen někteří, ostatní vyčkávají.

Přikládám ukázku takové situace.

Kontrakty prosincových Kukuřice a sojový olej dosáhli limitní pohyb (červené políčka v řádku č. 1 a č. 2). Kukuřice padla o 30 centů za bushel, Sojový olej padl o 2,5 centu za libru. Sójový olej i Kukuřice byly uzamčeny (Lock limit) na ceně, která je uvedena nalevo od limitního pohybu. V posledním sloupci je uvedena včerejší Close cena. Dnešní limitní cena, na níž byl trh "uzamčen" je včerejší Close snížena o Limitní pohyb. Pšenice, která je uvedena v políčku č. 3, se stále obchoduje za tržní cenu.


limitny_pohyb_limit_move_jo

Vysvětlivky: První sloupec: Bid Size, Druhý sloupec: Bid Price, Třetí sloupec: Ask Price, Čtvrtý sloupec: Ask Size, Pátý sloupec: Limitní cena, Šestý sloupec: Limitní pohyb, Sedmý sloupec: Počet posledních uzavřených kontraktů, Osmý sloupec: Včerejší Close cena.

Všimněte si prosím obrovský rozdíl mezi Bid Size a Ask Size při Kukuřici (druhý řádek). Zatímco na prodej bylo cca 56 tisíc kontraktů za zvolenou cenu, žádané byly jen 3 kontrakty. Panika a snaha prodat za každou cenu (v tomto případě Limitní cenu) je velmi velká.

Na závěr: Pokud se po dosažení Limitní ceny v obchodování pokračuje, nevylučuje to opětovné "odemknutí" trhu. Cena se může znovu dostat NAD / POD limitní hranici a vracet se zpět směrem ke své původní hodnotě, kterou je v tomto případě včerejší Close (příp. Dnešní Open).
Pokud však zůstanete v trhu uzamčení, aniž by byl váš příkaz Prodej / Nákup zrealizován, riskujete samozřejmě ještě vyšší ztrátu, než byl stanoven Limitní pohyb. Je totiž možné, že váš příkaz bude zrealizován až druhý den, někde kolem Open ceny, která může být posunuta opět mnohem níže / výše. Pro tento den již totiž platí nový limitní pohyb, vypočítaný z nové Close ceny.
V dobách velké volatility může trh dosahovat Limitní pohyby i několikrát za sebou. Nespoléhejte na to, že budete vždy na správné straně trhu a chraňte svůj kapitál za každou cenu. K tomu je určen váš Stop Loss.


Joomla templates by a4joomla