Zvolte jazyk

Pro zvyšování účinnosti a zejména ziskovosti vašeho obchodního systému, je důležité znát některé jeho důležité charakteristiky. Všechny pohlížejí na efektivnost vašeho obchodování - t.j. na poměr ziskových a ztrátových obchodů, na průměrný zisk nebo ztrátu a podobně. Mezi tyto základní ukazatele lze zařadit:

 

Procento Ziskových Obchodů (% ZO), Win to Loss Ratio (W / L Ratio):

 

% ZO = počet ZE / (počet ZO + počet SO)


počet ZE = počet ziskových obchodů
počet SO = počet ztrátových obchodů


% Ziskových obchodů vyjadřuje procentuální ziskovost obchodního systému. V případě, že dosáhneme% ZO 60%, pak průměrně 60% našich obchodů končí ziskem a 40% končí ztrátou. Pokud dosáhneme% ZO 35%, znamená to, že jen 35% obchodů končí ziskem a 65% ztrátou.

Podobně: Vzorec pro výpočet W/L Ratio nezohledňuje součet ziskových a ztrátových obchodů. Namísto toho porovnává pouze počet Vítězných obchodů oproti Ztrátovým obchodům. T.j. pokud byl počet vítězných obchodů 10 a počet ztrátových obchodů 8 (z celkových 18), pak je W/L Ratio 10/8 = 1,25.

Je to jen jiné vyjádření pro %ZO. %ZO by v takovém případě vyšlo 10/18 = 56%.

Pro %ZO je důležité, aby byla jeho hodnota nad 50%. Pro Win / Loss ratio je důležité, aby byla jeho hodnota nad 1. Obojí znamenají, že zaznamenáváme větší počet ziskových obchodů, jako těch ztrátových.

Cílené zvyšování procentuálního poměru ziskových obchodů patří k základním technikám zvyšování ziskovosti obchodního systému, není to však neměnná dogma.

 

Profit to Loss Ratio

 

P/L Ratio = Průměrný zisk na obchod / Průměrná ztráta na obchod


Pokud jsme měli 10 ziskových obchodů s celkovým ziskem 2000 USD, pak je průměrný zisk na obchod 200 USD. Pokud jsme měli 15 ztrátových obchodů s celkovou ztrátou 1500 USD, průměrná ztráta na obchod je 100 USD. Vzájemný poměr průměrných zisků a ztrát, t.j. 200/100 nám následně dává Profit / Loss Ratio. V tomto případě je to 2. Profit / Loss Ratio nám tak poskytuje informaci, že průměrný zisk na obchod je 2 krát větší než průměrná ztráta na obchod.


Pozor! Jak si už můžete domyslet z předchozího, vysoké % ziskových obchodů nebo vysoké Profit / Loss Ratio ještě netvoří ziskový systém obecně. Uvedu příklad:

 

Pokud je % Ziskových Obchodů 60% (čili velmi vysoké), ale průměrný zisk na obchod Profit / Loss ratio je jen 0,5, pak jsme měli z 10 obchodů 6 ziskových, s průměrným ziskem např. 50 USD a průměrnou ztrátou 100 USD. Zisk je tak 6 * 50 = 300 USD a ztráta 4 * 100 = 400 USD. Celková ztráta byla tak - 100 USD.

Totéž platí pro vysoké Profit / Loss Ratio. Pokud je jeho hodnota například 2, ale procento ziskových obchodů jen 30%, pak 3 ziskové obchody z 10 * 200 USD = 600 USD zisku a 7 ztrátových obchodů * 100 USD = 700 USD ztráty. Celkově je tak opět dosažena ztráta - 100 USD.

Z uvedených případů vyplývá, že samotné vysoké % Ziskových obchodů neznamená nutně ziskový obchodní systém, tak jak nám ziskovost nedokáže zajistit ani vysoké Profit / Loss Ratio. Výhody a výpovědní hodnoty předchozích ukazatelů do jednoho spojuje tzv. Average Profit Per Trade (APPT).

 

Average Profit Per Trade

 

Average Profit Per Trade = (%ZO * PZ) - (%SO * PS)

 

%ZO = Procento ziskových obchodů ze všech obchodů
%SO = Procento ztrátových obchodů ze všech obchodů
PZ = Průměrný zisk na 1 obchod
PS = Průměrná ztráta na 1 obchod

 

Příklad 1: Pokud máme obchodní systém s 30% ziskových obchodů, průměrným ziskem na obchod 250 USD a průměrnou ztrátou 100 USD (t.j. P/L Ratio = 2,5), pak je Average Profit Per Trade (30% * 250) - (70% * 100), t.j. 5 USD zisku na 1 obchod. Náš obchodní systém je tak ziskový i s velmi nízkým % ziskových obchodů.

Příklad 2: Pokud máme obchodní systém se 70% ziskových obchodů, průměrným ziskem na obchod 100 USD a průměrnou ztrátou 200 USD, pak je Average Profit Per Trade (70% * 100) - (30% * 200), t.j. 10 USD zisku na 1 obchod. Náš obchodní systém je tak ziskový i s velmi nízkým Profit / Loss Ratio, které je jen 0,5 (100/200).

 

V tabulce je uvedeno několik situací, ke kterým může dojít: 

%ZO P/L Ratio Zisk/Ztráta USD (příklad)
30% 1 -0,40 -400
30% 1,5 -0,25 -250
30% 2,5 0,05 50
40% 1 -0,20 -200
40% 1,5 0,00 0
40% 2 0,20 200
50% 1 0,00 0
50% 1,5 0,25 250
50% 2 0,50 500
60% 1 0,20 200
60% 1,5 0,50 500
60% 2 0,80 800
70% 0,5 0,05 50
70% 1 0,40 400
70% 2 1,10 1100


Poznámka: Začínající tradeři se často snaží zvyšovat jen % ziskových obchodů ve svém obchodním systému, nebo se zaměřují pouze na maximalizaci průměrného zisku oproti průměrné ztrátě. Může to vést ke zvýšení ziskovosti, ale ne nutně. Jak může být obchodní systém ztrátový navzdory vysokému % ziskových obchodů nebo vysokému průměrnému zisku na obchod, tak může být také ziskový i přes nízké %ZO nebo navzdory nízkému P/L Ratiu. Pro úspěšný trading je proto nejdůležitější nezaměřovat se pouze na 1 faktor obchodního systému - ať už W/L Ratio nebo P/L Ratio, ale zaměřit se na zvyšování Average Profit Per Trade, který hodnotí obchodní systém z pohledu obou faktorů.


Joomla templates by a4joomla