Vyberte váš jazyk

Demarker indikátor vytvoril Thomas Demarker. Demarker indikátor slúži na odhalenie momentu, kedy dochádza k vyčerpaniu medveďov alebo býkov a možno tak očakávať zmenu trendu. Jeho podstatou je porovnávanie súčasnej ceny podkladového aktíva s cenou predchádzajúcej periódy a tým odhalenie, do akej miery rastie alebo klesá dopyt na trhu.

Demarker sa počíta nasledovne:

 

Najskôr je nutné vypočítať tzv. DeMax a DeMin.

 

DeMax = High – High-1 (ak High n > High n-1)

DeMax = 0 (ak High n <= High n-1)

DeMin = Low n-1 – Low n (ak Low n < Low n-1)

DeMin = 0 (ak Low n => Low n-1)

Demarker = [SMA DeMax / (SMA DeMax + SMA DeMin)]

 

Využitie:

Demarker sa pohybuje v rozpätí od 0 po 1. Hodnoty nad 0,7 znamenajú skoré vyčerpanie Rastúceho trendu a možný zvrat, hodnoty pod 0,3 znamenajú skoré vyčerpanie Klesajúceho trendu. Čím dlhší kĺzavý priemer je pri výpočte použitý, tým menej, no o to spoľahlivejších, signálov pre trading dostávame.

Joomla templates by a4joomla