Vyberte váš jazyk

Na forex trhu sa obchodujú menové páry. To znamená, že vo vzájomnom vzťahu sú dve rôzne meny. Ako príklad poslúži napríklad EUR/USD. Ak zadávame obchodný príkaz na nákup alebo predaj, týka sa to vždy prvej meny v páre. Napríklad pri kúpe menového páru EUR/USD si od nášho brokera požičiavame US doláre, ktoré predávame, aby sme mohli kúpiť príslušné množstvo EUR. Okrem toho, že môžeme zarábať na správnom odhade toho, ktorá mena bude posilňovať, a ktorá oslabovať, je tu ešte jeden dôležitý aspekt. Tým je tzv. rollover, alebo zarábanie na úrokovom rozdiele medzi uvedenými menami.

Každá mena má svoju základnú úrokovú mieru, ktorá ovplyvňuje hospodárstvo danej krajiny. Ak chce vláda podporiť rozvoj ekonomiky štátu, úrokovú mieru zníži a uplatňuje tzv. expanzívnu menovú politiku. Ak chce ekonomiku utlmiť (napr. z dôvodu jej prehriatia, nadmernej inflácie, prípadne možného vytvorenia a prasknutia bubliny), úrokovú mieru zvýši. Z toho vyplýva, že úrokové miery rôznych mien sú na odlišných úrovniach. Nájsť dve meny s úrokmi na rovnakej úrovni je skôr výnimkou. Na tomto rozdiele boli založené aj tzv. Carry trades s jenom – požičiavaní si najmä veľkého objemu japonského jenu za nízky úrok a následnom investovaní do amerického dolára s podstatne vyšším úrokom.

V skutočnosti však ide o veľmi jednoduchý princíp. Predstavte si, že by ste si od banky mohli zobrať úver 100 000 EUR, za ktorý by ste platili úrok 4 %, pričom by ste mohli tieto peniaze ihneď investovať do aktíva, ktoré by vám prinášalo 6 %. Čo sa stane v takom prípade? Banke zaplatíte jej požadovaný úrok, pričom úrokový diferenciál (rozdiel) by tvoril váš zisk. Ten by v takomto prípade bol 2 % za peniaze, ktoré vám ani nepatria.

Na FX trhu platí nasledovný princíp. Predpokladajme, že kúpime jeden lot EUR/USD. Jeden lot znamená 100 000 jednotiek danej meny, v tomto prípade 100 000 EUR. Kontrolovať takýto veľký objem meny, aj s omnoho menším obchodným účtom, môžeme vďaka pákovému obchodovaniu. Aby sme však dostali 100 tisíc EUR, musíme si požičať príslušné množstvo US dolárov. Ak by bol kurz EUR/USD na úrovni 1,3600 znamenalo by to, že si požičiame 136 000 USD, za ktoré nakúpime 100 000 Eur. V tomto momente do nášho obchodovania zasiahne dôležitý aspekt, týkajúci sa úrokov.

Musíme si uvedomiť, že medzi dvoma rôznymi menami existuje úrokový rozdiel, ktorý je nutné vyrovnať – prebieha takzvaný rollover. Rollover znamená, že ak menu držíme istý čas, na jednej strane platíme úrok za menu, ktorú sme si požičali a predali, kým na druhej strane inkasujeme úrok za menu, ktorú sme nakúpili. Ak by bola krátkodobá úroková miera pre EUR stanovená na úrovni 2 % a úroková miera pre USD na úrovni 1 %, nakúpili sme menu, ktorá je o 1 % hodnotnejšia. Za požičanie si USD dolárov teda platíme úrok 136 000 x 0,01 x počet dní/365. Ak by sme menový pár držali napr. 70 dní, bolo by to: 136 000 x 0,01 x 70/365 = 260 USD za požičanie si meny. Na druhej strane máme Eurá, ktoré nám prinášajú taktiež úrok. V tomto prípade by to bolo 100 000 x 0,02 x 70/365 = 380 Eur.

Máme sumu, ktorú musíme zaplatiť za požičaný kapitál a sumu, ktorú sme zarobili. Sumy sú však v rôznych menách. Prevedieme ich preto na spoločnú menu. Keďže obchodné účty, ktoré vedie náš forex broker, sú väčšinou založené v USD, prevedieme ich na doláre. Za požičanie platíme úrok 260 USD a za nakúpené Eurá zinkasujeme úrok 380 x 1,36 = 520 USD. Výsledok tohto obchodu je jasný. Ak by sa výmenný pomer EUR/USD vôbec nezmenil, neznamená to, že sme na nule. V skutočnosti by sme na takomto stagnujúcom trhu stále zarobili. Náš zárobok by bol 520 USD – 260 USD. Trh sa vôbec nepohol, my sme napriek tomu mohli zarobiť 260 USD. To je práve to jedno percento na úrokovom diferenciále medzi danými menami.

Princíp zarábania na úrokoch je teraz už jasný. Dôležité je ešte uvedomiť si, kedy presne k tomu dochádza. Forex nie je centralizovaný trh, ktorý by mal presne vymedzené obchodné hodiny (market hours). Napriek tomu, že možno nájsť veľa rozporuplných informácií o tom, kedy presne sa obchoduje počas týždňa, a kedy sa prechádza z jednej obchodnej zóny do druhej, realita je taká, že Forex funguje 24/7 (aj keď sa na ňom obchoduje 24/5), t. j. tento trh sa technicky neuzatvára a funguje nonstop.

Ak je teda neustále otvorený, kedy končí jeden obchodný deň a začína ďalší? Samozrejme, musí byť stanovený koniec obchodných dní. Inak by napríklad nebolo možné dodávať investorom trhové dáta. Koniec jedného obchodného dňa a začiatok druhého je stanovený na 22:00 GMT. V tomto čase sa teda považujú obchody z predchádzajúceho obchodného dňa za uzatvorené a otvárajú sa nanovo v novom obchodnom dni. Dôvod, prečo sa obchody len neprenášajú, ale sa uzatvárajú a otvárajú nanovo je jednoduchý. Na devízovom trhu by ste totiž museli vysporiadať svoje záväzky do 2 dní. Tiež sa tu operuje s pojmom T/N – Tomorrow Next, t. j. od zajtrajška ďalší deň. Ale kto z obchodníkov, prítomných na Forexe by mal záujem menu skutočne dodať, či prevziať? Keďže Foreign exchange market je založený práve na hedžovaní pozícií, špekuláciách na cenové rozdiely, investovaní dočasne voľných finančných prostriedkov a podobne, myslí sa tu na to, aby sme nemuseli prevziať obchodované meny, o ktoré v skutočnosti záujem nemáme. Realizuje sa to malým technickým fígľom. Ak menu nakúpime alebo predáme, preberáme na seba záväzok dodania, či prevzatia do 2 obchodných dní (T/N – tomorrow next). Ak sa však pri uzatvorení obchodného dňa všetky pozície „zresetujú“, dochádza k neustálemu obnovovaniu našich otvorených pozícií, a my tak máme povinnosť splniť náš záväzok až o dva dni. Z tohto tiež pramení samotný názov rollover (obnovenie či preklopenie pozície). V podstate to znamená neustále obnovovanie doby vysporiadania až o dva dni... o dva dni... o dva dni...

Obchodovanie na Forexe a jeho princíp, opísaný vyššie, sa zdá byť veľmi jednoduchý. No je nutné uvedomiť si všetky skutočnosti, ktoré môžu hrať proti investorovi. Ide o základ kapitálových trhov – úrokový a kapitálový výnos z investície.

Tou prvou skutočnosťou je (úrokový výnos), ak kúpime menu s nižšou úrokovou sadzbou, ako má mena, ktorú si požičiavame, úrok nebudeme dostávať, ale práve naopak, musíme ho platiť. Aj to je dôvod, prečo sa mnohí Forex obchodníci špecializujú len na nákup mien s vyššou úrokovou mierou ako majú meny, ktoré si požičiavajú. Či sa vám tento aspekt zdá významný či nie, každopádne stojí za zamyslenie.

Tou druhou skutočnosťou je (kapitálový výnos), že obchodník nezarába len na rolloveri, ale hlavne na posune cien, kurzov menového páru. V tom prípade, ak by menový pár nakúpil, ale kurz páru začal klesať, musel by zo svojho obchodného účtu túto stratu uhradiť. Že nejde len o symbolické čiastky si ukážeme na nasledovnom príklade.

Ak sme menový pár EUR/USD nakúpili pri danom kurze 1,3600 a tento kurz v priebehu nasledovných dní klesol na 1,3500, znamená to, že sme si museli požičať 136 000 USD na nákup, ale pri predaji daného páru zinkasujeme spätne len 135 000 USD. Keďže náš zisk z rolloveru tvoril 260 USD a pri predaji meny sme prerobili 1 000 USD, dosiahnutá kapitálová strata bola vyššia ako náš úrokový výnos. V konečnom dôsledku sme tak prerobili i napriek lepšiemu úroku. Naša strata činí 740 USD. I jemný posun kurzu menového páru tak neguje zisk z rolloveru. Určiť správny moment na kúpu a predaj devíz nám môžu pomôcť napríklad rôzne technické indikátory a signály, ktoré generujú.

Napriek tomu možno jednoznačne konštatovať, že je výhodnejšie stáť na strane meny s vyšším úrokom, ako na tej s nižším úrokom. V predchádzajúcom prípade sme napríklad prerobili 740 USD (kapitálová strata + úroková strata). Ak by sme však pár EUR/USD nenakupovali, ale práve predávali (t. j. verili by sme mene s nižším úrokom) a kurz by tiež stúpol o 1 cent – v tomto prípade z 1,36 na 1,37, znamenalo by to, že sme predali 100 000 EUR, aby sme mohli zinkasovať 136 000 USD. Pri predaji za 136 00 USD dostaneme však len 136 000/1,37 = 99 270 Eur. To znamená, že naša strata je 730 EUR, čo je 1 000 USD (zatiaľ je to rovnaká situácia ako v predchádzajúcom príklade). Avšak, ak je úrokový diferenciál medzi menami - 1 % p. a., bol by náš čistý rozdiel - 260 USD a dosiahnutá strata z tradingu až 1 260 USD.

Aký je rozdiel medzi uvedenými príkladmi? Pokiaľ nevlastníme krištáľovú guľu, nemôžeme s istotou vedieť, či kurz menového páru bude stúpať alebo klesať. Šanca je 50/50, avšak, kým pri investovaní do meny s vyšším úrokom sme mohli prerobiť 740 USD za uvedených 70 dní, pri investovaní do meny s nižším úrokom by sme prerobili až 1 260 USD. Ktorá z týchto dvoch pozícií je pre investora výhodnejšia?

Platenie či inkasovanie rolloveru sa týka každého obchodníka, ktorý drží pozíciu overnight. Overnight znamená, že sa pozícia presúva z jedného dňa do ďalšieho. Je to dodržiavané veľmi striktne. Aj keby sme vstúpili do obchodu 21:55 a z daného obchodu vystúpili 22:02 GMT, držali sme pozíciu overnight a sme povinní splniť naše záväzky ohľadom vyrovnania úrokových rozdielov. 

Joomla templates by a4joomla