Vyberte váš jazyk

Na Forexe sa obchoduje s obrovskými objemami peňažných mien. Klasický lot je na úrovni 100 tisíc jednotiek základnej meny. Ak by sme chceli nakúpiť 1 lot menového páru EUR/USD pri kurze 1,3000, znamenalo by to, že musíme predať 130 tisíc USD, aby sme nakúpili 100 tisíc EUR. Nie každý investor, najmä nie bežný retailový obchodník, však disponuje takouto vysokou hotovosťou. Pre obchodníkov, ktorí majú len malé obchodné účty je dobrou správou to, že na FX trhu sa využíva obchodovanie na páku. Pákové obchodovanie znamená, že obchodníkovi v skutočnosti stačí len malá časť hotovosti na to, aby mohol kontrolovať omnoho väčší objem podkladového aktíva.

Výšku páky určuje samotný forex broker, prostredníctvom ktorého obchodujeme. Páka (odborný anglický pojem „leverage“) je vyjadrená pomerom dvoch čísiel, napríklad 100/1. Daný pomer znamená, že nám stačí len 1 % z požadovanej ceny na to, aby sme mohli kontrolovať celý objem, teda 100 %. Ak by sme nakupovali jeden lot menového páru EUR/USD, čo je 100 tisíc EUR, postačovalo by nám na to iba 1 tisíc Eur. Zvyšok, ktorý tvorí 99 tisíc EUR, doplní broker. Nerobí to však zadarmo (viac tu). Za každý obchod si zaúčtuje buď komisiu alebo príslušný spread, prípadne oboje. Okrem toho je nám denne účtovaný úrokový diferenciál medzi oboma menami, takzvaný rollover. Ten musíme zaplatiť, aj keby sme držali pozíciu len pár minút, ak počas jej držby prekročíme stanovené obchodné hodiny – presnejšie čas 22:00 GMT.

Určiť správny moment na kúpu a predaj devíz nám môžu pomôcť napríklad rôzne technické indikátory a signály, ktoré generujú. Ak sa napríklad na ich základe rozhodneme kúpiť jeden lot EUR/USD, náš vklad vo výške 1 000 EUR by bol zablokovaný ako záloha. Táto záloha sa nazýva margin, preto tiež hovoríme, že na Forexe obchodujeme cez tzv. margin account. Záloha neznamená nenávratnú platbu a nie je z účtu ani odrátaná. Je len dočasne zablokovaná, aby z jedného účtu nebolo možné uskutočniť takmer nekonečné množstvo paralelných obchodov. Po ukončení obchodu je v plnej miere na účte opäť odblokovaná, ak skončíme v zisku. V prípade, ak by hrozilo, že nebudeme schopní pokryť naše prípadné straty a na účte nemáme dostatok prostriedkov, dostaneme od brokera tzv. margin call – výzvu na doplnenie marginu (doplnenie účtu do takej miery, aby sme mohli pokryť našu časť vkladu). Zisky a straty by boli na obchodnom účte vyrovnávané priebežne a logicky by sa týkali celého kontrolovaného objemu, čo je v tomto prípade 100 tisíc Eur.

Ak by bol pohyb menového páru EUR/USD na úrovni 70 pips našim smerom a jeho cena by od momentu nákupu vzrástla z 1,3000 na 1,3070, tvorilo by to náš zisk 700 USD (536 Eur). Zisk 536 Eur na zálohu 1000 Eur znamená denný profit na úrovni vyše 53 %. Tak, ako mohol obchodník týchto 53 % za jeden deň zarobiť, mohol ich rovnako i prerobiť. Pre ilustráciu, ak by nemal k dispozícii pákové obchodovanie a v tomto konkrétnom prípade páku 100:1, jeho zisk by bol 100 krát nižší a tvoril by len 0,53 %. Páka má enormný vplyv na výsledky obchodovania každého zúčastneného subjektu a je to hlavný dôvod, prečo je forex obchodovanie vysoko rizikové. Vynulovať náš vklad do obchodu je možné v priebehu niekoľkých dní (rovnako ako je možné ho znásobiť). Veľkosť rizika či zisku je priamo úmerná poskytnutej páke. Ak je broker ochotný poskytnúť páku 50:1, budú naše zisky a straty podstatne nižšie ako v prípade páky 1000:1 (čo sa týka pomeru zisku alebo straty oproti investovanému kapitálu). Pre obmedzenie nadmerných strát sa využívajú obchodné príkazy, akými sú napríklad Stop loss, alebo prepracovanejší Trailing stop.

V tabuľke nižšie sú uvedené príklady, aký veľký margin by sme potrebovali na obchodovanie lotu, minilotu a mikrolotu v kombinácii s rôznou pákou.

 

Páka/Množstvo Lot Minilot Mikrolot
50:1 2 000 200 20
100:1 1 000 100 10
200:1 500 50 5
500:1 200 20 2
1000:1 100 10 1

 

Ako možno vidieť, pri obchodovaní 1 lotu a páke 50:1, by sme potrebovali minimálny kapitál na úrovni 2 000 jednotiek base currency. Pri obchodovaní 1 lotu a páke 1000:1 by nám stačilo už len 100 jednotiek.

V prípade, ak by menový pár EUR/USD urobil denný pohyb už raz uvedených 70 pips naším smerom – z hodnoty 1,3000 na 1,3070, znamenalo by to zisk 700 USD (536 EUR). Tento zisk v percentuálnom vyjadrení znamená zhodnotenie investície o 26,8 % pri páke 50:1, ale aj zhodnotenie 536 % pri páke 1000:1. Vysoká páka je preto veľmi lákavá, najmä pre začínajúcich obchodníkov. Na náš vklad 100 USD by sme mohli zarobiť až 536 USD celkom a pritom prísť len o vložených 100 USD. A to je na prvý pohľad výhodná pozícia. Do výpočtu však musíme tiež zahrnúť enormnú volatilitu forex trhu a naše vlastné obchodné príkazy, ktoré nás majú chrániť pred enormnou stratou, no tiež znižujú efektivitu obchodného systému

Joomla templates by a4joomla