Zvolte jazyk

Při obchodování na FX trhu je nutné zadávat konkrétní a jasné instrukce ohledně měnových párů. Forex broker musí vědět, co přesně má udělat, do kdy to má udělat a za jakou cenu. Určit správný moment na nákup a prodej deviz nám mohou pomoci například různé forex indikátory a signály, které generují. Následně je nutné odeslat obchodní příkaz k nákupu či prodeji měny. Aby se minimalizovaly možnosti omylů, tyto pokyny zadává obchodník prostřednictvím standardizovaných příkazů a odesílá je pomocí elektronické obchodní platformy. Tři základní, nejdůležitější obchodní příkazy, které se využívají pro Forex obchodování jsou: Market, Limit, Stop. Každý z nich má svá specifika, zvláštnosti, kterými se odlišují, a to zejména podle rozdílných situací, ve kterých je vhodné je použít.

Market

Příkaz market je nejjednodušším a zároveň nejdůležitějším ze všech příkazů. Využívá se pro okamžitý vstup na trh, bez dalších omezujících kritérií. Při tomto pokynu není důležitá cena, ale rychlost. Jde o okamžitou exekuci obchodního příkazu, či už na nákup podkladového aktiva nebo jeho prodej. Je vhodný v případě oznámení důležitých fundamentálních zpráv. Tehdy vydělají nejvíce ti, kteří reagují nejrychleji. V případě pokynu market broker nečeká na dosažení konkrétní ceny, ale vstupuje za cenu, která je na trhu Forex aktuálně. Pokud jsme dostatečně rychlí, můžeme vydělávat na ostatních obchodnících, kteří se na vzniklý trend napojují až po nás. Zvýšená poptávka po konkrétní měně, v případě pozitivních zpráv, či zvýšená nabídka měny, v případě negativních zpráv, se projeví v pozitivním nárůstu obchodního účtu, a to zejména díky naší okamžité reakci.

Limit

Při limit příkazu se spolu s jasnou instrukcí, zda chceme nakupovat nebo prodávat, stanoví i konkrétní cena, při které jsme ochotni tak učinit. Při nákupu i prodeji zadáváme cenu, která je pro nás výhodnější než je ta momentální na trhu. To znamená, že pokud by byla aktuální cena měnového páru EUR/USD na úrovni 1,3000, zadali bychom limitní příkaz pro nákup například na úroveň 1,2990 (10 pipsů pod aktuální cenu). Brokera tak instruujeme, že za jeden lot EUR, což je 100 000 jednotek jsme ochotni zaplatit maximálně 129 900 USD. Pokud bychom chtěli měnu prodat, zadali bychom limit například na úroveň 1,3010. To by značilo, že 1 lot EUR jsme ochotni prodat za 130 100 USD. Příkaz nebude realizován až do okamžiku, dokud trh danou cenu nedosáhne. Tímto způsobem můžeme v budoucnosti nakoupit či prodat za výhodnější cenu, než je ta aktuální. Limit příkaz se využívá zejména tehdy, pokud na trh nemají přijít žádné významnější zprávy, které by jím výrazně pohnuly. Pokud bychom ho však zadávali před očekávanými důležitými zprávami, hrozí, že bid/ask cena stanovena s limit příkazem nebude nikdy dosažena a my se tak do obchodu nakonec nedostaneme. Snaha vydělat o něco více, se nemusí vždy vyplatit.

Stop příkaz

Stop příkaz se využívá v případě, že obchodníci očekávají výraznější pohyb jedním či druhým směrem. Platí to zejména v okamžiku oznámení důležitých fundamentálních zpráv. V případě využití stop příkazu musí být obchodník ochoten akceptovat méně výhodnou cenu, než je cena na trhu v současnosti. Důvod, proč nenakoupí nebo neprodá za aktuální, tedy výhodnější cenu je ten, že neví přesně, kterým směrem se trh po oznámení nových fundamentálních zpráv, pohne. Může si však předem nastavit obchodní příkazy na možný pohyb do obou stran. Jeden příkaz pro nákup, jeden pro prodej podkladového aktiva. Pokud je tedy aktuální kurz EUR/USD na již zmiňované úrovni 1,3000, obchodník by mohl stanovit stop příkaz pro nákup měny na úroveň 1,3010. Zároveň s tímto příkazem by stanovil příkaz k prodeji například na úrovni 1,2990, tedy na ceně méně výhodné než je tomu v současnosti. V momentě, kdy se na Forexu objeví nové zprávy a trh se pohne jedním či druhým směrem, cena prorazí stanovenou cenovou úroveň investora, a on se tak automaticky zapojuje do obchodu na straně převládajícího trendu. Je důležité vědět, že při dosažení této stop ceny se příkaz stop mění na příkaz market. Lze si také všimnout rozdíl mezi příkazy limit a stop. Obchody jsou přesně opačné. V jednom případě s limit příkazem nakupujeme, v druhém případě se stop příkazem prodáváme - a v obou případech to bylo na stejné ceně. Stop příkaz se však využívá nejen pro vstup do obchodu, ale také pro jeho uzavření. V takovém případě mluvíme o tzv. stop loss příkazu, nebo jinak, příkazu k zastavení ztráty.

Market, Limit a Stop příkazy jsou těmi nejdůležitějšími příkazy, které se při obchodování na burze využívají. Kromě nich se však mohou zadávat některé další, doplňkové pokyny. Ze všech stojí za zmínku zejména:

Trailing Stop

Využívá klasický stop příkaz, při kterém se postupně mění cena pro jeho aktivaci. To je výhodné zejména v případě, pokud se chceme zabezpečit proti nadměrné ztrátě (jde o obměnu stop loss příkazu). Pokud bychom například právě nakoupili měnový pár EUR/USD na nám již důvěrně známé úrovni 1,3000, mohli bychom zadat trailing stop příkaz pro prodej na (pro nás méně výhodnou) úroveň 1,2990 (10 pips pod vstupní cenu). V případě, že by uvedená cenová úroveň byla dosažena, měnový pár by byl prodán a my bychom utrpěli ztrátu 10 pipsů. Pokud by však cena začala růst, trailing stop příkaz by se postupně posouval směrem vzhůru spolu s ní. Tím by sledoval její pohyb a nám, jak obchodníkům, by zajišťoval čím dál tím výhodnější podmínky při jejím finálním prodeji. Zpočátku by zmenšoval naši akceptovatelnou ztrátu z úrovně 10 pips až na nulu. Po překročení BEP (break even point) by nám zase chránil náš již jednou dosažený zisk. Trailing stop následuje cenu pouze jedním směrem, v případě, že se cena obrátí zpět, trailing stop je zafixovaný a neustupuje.

DAY

Znamená to, že příkaz, který obchodník zadává do platformy, na nákup či prodej podkladového aktiva, je v platnosti pouze pro tento obchodní den. Obchodní hodiny (market hours) na Forexu končí ve 22:00 GMT a zároveň se s tímto časem ruší i jakýkoliv obchodní pokyn, který byl zadán spolu s doplňkovou instrukcí DAY.

GTD

Good till date/day je příkaz, který je využíván pouze v případě, pokud bychom do konkrétního dne očekávali změny, které by nám umožnily vydělat na trhu. V případě, že k daným změnám nedojde a příkazy k nákupu či prodeji měnového páru nejsou zrealizované, s příchodem uvedeného dne se naše pokyny ruší.

GAT

Good after time je příkaz, který vstupuje v platnost až po přesném datu. Můžeme tak zadat pokyn k nákupu nebo prodeji měnového páru, ale pokyn nebude v platnosti, dokud není splněna dána časová podmínka.

GTC

Je to zkratka pro "good till canceled". Jak již název napovídá, jestliže při pokynu na nákup či prodej pokladového aktiva zadáme doplňkovou informaci GTC, příkaz bude v platnosti, dokud ho sami nezrušíme. Pokud by do té doby došlo k realizaci nákupu či prodeje, doplňková informace GTC ztrácí význam, protože už není co rušit.

OCO

Zkratka OCO je překládána jako "one canceles other" nebo jako "one canceles the other one". Překlad mluví sám za sebe. Zadává se ke dvěma souvisejícím obchodním příkazům, u kterých je důležité, aby v případě realizace jednoho z nich, byl ten druhý okamžitě zrušen. Využívá se to například v případě očekávaných významnějších pohybů na trhu a zadání dvou stop příkazů. Každý stop příkaz je zadán pro pohyb jiným směrem. Po přijetí nové fundamentální informace se trh pohne jedním směrem a jeden stop příkaz je zrealizován. Pokud byl zadáván spolu s dodatkovou informací OCO druhý stop příkaz je zrušen. 

Joomla templates by a4joomla