Zvolte jazyk

Fractal adaptive moving average (zkr. FRAMA, někdy označovaná také jako FAMA) vytvořil John Ehlers. Jak již samotný název napovídá, FRAMA má za cíl identifikovat fraktály ve vývoji cen konkrétního aktiva. Fraktály jsou geometrické útvary, které mohou být rozděleny na menší části. Tyto části jsou přitom jen zmenšenou kopií celého geometrického útvaru jako celku.

FRAMA to dosahuje tak, že cenový graf rozkládá na menší úseky a ty navzájem porovnává. Na cenový graf nahlíží jako na seskupení mnoha čtverců - větších a menších. Pokud chceme např. vypočítat 8-denní Fractal Adaptive MA, Frama analyzuje nejen toto 8-denní časové období jako celek, ale rozebírá také to, jak by se cena chovala během prvních 4 analyzovaných dní a jak během pozdějších 4 dní.

Cílem Frama je zohledňovat pouze důležité změny cen. Pokud se cena pohne jedním směrem dostatečně významně, FRAMA ji bude následovat velmi těsně. A naopak, pokud jsou ceny příliš nahromaděné v jedné oblasti, Frama se bude chovat velmi plocho, aniž by vydávala zbytečně falešné signály. Jinými slovy, Frama přizpůsobuje počet dní pro svůj výpočet na základě toho, jak se chovají jednotlivé srovnávané fraktály. To je důvod, proč se jedná o "přizpůsobivý" klouzavý průměr (podobně jako KAMA).


Joomla templates by a4joomla