Vyberte váš jazyk

Ceny na forex trhu sú uvádzané v pároch. Tieto ceny sú nazývané Bid a Ask ceny. Bid cena je často uvádzaná ako cena ponuky a Ask cena ako cena dopytu. To však len zvádza k častým nejasnostiam a omylom o tom, ktorá cena, je ktorá. Pri odlíšení Bid a Ask cien je najjednoduchšie vychádzať z logiky veci. Pri nižšej Bid cene môžu klienti predávať - a broker od nich lacnejšie nakupuje, zatiaľ čo pri vyššej Ask cene môžu klienti nakupovať - a broker im za túto vyššiu cenu predáva. Rozdiel medzi oboma uvedenými cenami sa nazýva Spread a tvorí zisk brokera. Nie sme to my, ako klienti, kto je vo výhodnejšej pozícii a má garantovaný zisk, ale práve náš forex broker.

Ak chceme nakúpiť menový pár, napríklad EUR/USD, zadáme nášmu brokerovi príslušný obchodný príkaz do obchodnej platformy a odošleme mu ho. Pri zadávaní pokynov si môžeme všimnúť, že pri každom menovom páre máme na výber z dvoch cien. Pri oboch z nich je poznámka Bid/Ask prípadne Sell/Buy.

Na obrázku nižšie je Bid prvá, nižšia cena naľavo (červená). Je to cena, pri ktorej môžeme ako obchodníci predávať. Ask je druhá, vyššia cena napravo (zelená). Ide o cenu, pri ktorej môžeme nakupovať. Aj keby sme zrealizovali obchod v tom istom okamihu a menový pár nakúpili i predali zároveň, dostaneme sa tak ihneď do straty. Touto stratou by bol spread. Spread zároveň tvorí zisk ostatných subjektov na trhu, ktoré nám tieto obchody sprostredkúvajú – je to napríklad zisk likvidity providera (napr. Deutche bank) alebo nášho brokera (ktorý tento spread ešte navyšuje). Cena pri nákupe či predaji menového páru vyzerá teda nasledovne:

bid ask price spread

Napríklad: Cena Bid 1,2999 a Ask 1,3001 pri menovom páre EUR/USD znamená, že môžeme predať 1,0000 EUR za 1,2999 USD, alebo tiež to, že môžeme nakúpiť 1,0000 EUR za 1,3001 USD. Keďže základnou obchodnou jednotkou na Forexe je lot, nakupujeme alebo predávame 100 tisíc jednotiek základnej meny. Kontrolovať takéto veľké množstvo meny, s omnoho menším obchodným účtom, nám umožňuje tzv. pákové obchodovanie. Ak by sme nakúpili 1 lot, zaplatili by sme za 100 000 Eur/130 010 USD. Ak by sme predali 1 lot, inkasovali by sme za 100 000 Eur/129 990 USD. Obchod realizovaný v tom istom čase by nám priniesol teda stratu 20 USD. Ak chceme na menovom páre zarobiť, musel by sa obchod vyvíjať našim žiadaným smerom. Najskôr by sme potrebovali pokryť uvedený spread, dostať sa na nulu, tzv. BEP (break even point) a až následne by sme dokázali vytvoriť nejaký zisk. Určiť správny moment na kúpu a predaj devíz nám môžu pomôcť napríklad rôzne technické indikátory, ktoré generujú nákupné a predajné signály.

Výpočet zisku vyzerá nasledovne. Rozhodli sme sa kúpiť 1 lot menového páru EUR/USD. To znamená, že nakupujeme za Ask cenu. Budeme sa držať skôr uvedených cien v texte 1,2999/1,3001. Ak by bola cena Ask 1,3001, za nákup by sme zaplatili 130 010 USD. Následne Bid a Ask cena stúpne na 1,3599/1,3601. Myslíme si, že zisk je dostatočný a chceli by sme predávať. V takom prípade predávame za Bid cenu. Tá je na úrovni 1,3599. Za nákup by sme zaplatili 130 010 USD. Pri predaji by sme zinkasovali 135 990 USD. Náš zisk je na úrovni 5 980 USD. Keby sme nemuseli platiť spread medzi Bid a Ask cenami, bolo by to rovných 6 000 USD. Prečo je zisk rátaný práve z druhej meny v menovom páre, patrí k základným informáciám o menovom páre

Joomla templates by a4joomla