Vyberte váš jazyk

Kurz menového páru na trhu forex je vyjadrený pomerom cien dvoch mien a bežne býva zaokrúhlený na štyri desatinné miesta. Meny sú označované štandardnými skratkami a sú navzájom oddelené lomítkom. Príkladom môže byť GBP/USD. Prvú menu nazývame „base currency“ a druhú „counter currency“ (synonymá pre druhú menu sú „qoute currency“ či „secondary currency“). Princíp forex obchodovania je jednoduchý a bude vysvetlený na podrobnom príklade v texte nižšie. Ak hovoríme o kúpe či predaji menového páru, týka sa to vždy prvej meny, teda base currency. Obchody, pri ktorých menový pár nakupujeme, sa v odbornej terminológii nazývajú „Long“. Obchody, pri ktorých ho predávame, nazývame „Short“, alebo hovoríme tiež o tzv. Shortingu.

Príklad: Ak kupujeme menový pár EUR/USD a cena je stanovená na 1,3600 USD, znamená to, že kupujeme EUR, predávame USD (ide o Long obchod). Za každých predaných 1,3600 USD kúpime 1 EUR. Ak by sme pár predávali, znamenalo by to, že za každé predané 1 EUR dostaneme 1,3600 USD (išlo by o Short obchod). Do long obchodov ideme vtedy, ak očakávame posilňovanie prvej meny a oslabovanie tej druhej. V číselnom vyjadrení by to znamenalo, že po kúpe menového páru začne hodnota rásť nad vstupnú cenu 1,3600. Short obchody uzatvárame vtedy, ak očakávame oslabenie základnej meny (v tomto prípade EUR). Zisk by sme teda dosiahli, ak by následne výmenný kurz klesol pod 1,3600. Zapamätať si podstatu obchodovania na forexe môžeme jednoducho. Ak sme menový pár nakúpili, chceme aby kurz rástol. Ak sme ho predali, chceme, aby kurz menového páru klesal. Tak môžeme dosiahnuť zisk. Určiť správny moment na kúpu a predaj devíz nám môžu pomôcť rôzne forex technické indikátory a signály, ktoré generujú.

 

Výpočet zisku pri tradingu

Výpočet zisku je pomerne jednoduchý. Podstatou FX tradingu je, že páry sa obchodujú v lotoch, čo je 100 000 jednotiek, miniloty znamenajú 10 000 jednotiek a mikroloty 1 000 jednotiek. Obchodovať môžeme aj násobky, vždy sa to však týka base currency (prvej meny v menovom páre). 7 mikrolotov EUR/USD by sa teda rovnalo 7 000 EUR, 5 minilotov GBP/USD znamená 50 000 GBP a 3 loty USD/CHF sú hodné 300 000 USD.

V nasledujúcom príklade sa budeme držať štandardného lotu a nášho menového páru EUR/USD. Ak by sme daný pár nakúpili a následne by sa jeho cena zmenila z 1,3600 na 1,3601, znamenalo by to, že pri kúpe sme zaplatili 136 000 USD, pri následnom predaji zinkasujeme 136 010 USD. Zisk je teda 10 USD. Ak by išlo o obchodovanie FX páru EUR/GBP, bol by zisk 10 GBP, ak EUR/CAD, zisk by tvoril 10 CAD. Znamená to, že minimálny cenový posun v menovom páre, ktorý je tiež nazývaný „pip“ nám prináša vždy zisk alebo stratu 10 jednotiek counter currency (druhej meny). Pri obchodovaní minilotu by to bola 1 jednotka a pri mikrolote len 0,1 jednotky counter currency.

Obchodné účty u FX brokera sa však najčastejšie zvyknú viesť v USD. Ak by bola counter currency iná, ako americký dolár a chceli by sme svoj zisk alebo stratu z obchodovania prepočítať práve na USD, postup by bol nasledovný: (minimálny cenový posun / cena menového páru) * veľkosť lotu. Dajme tomu, že kurz USD/CHF je zhruba na úrovni 0,9000. V našom prípade by to bolo (0,0001/0,9000) * 100 000 = 11,11 USD zisku alebo straty na 1 pip. Inak povedané, zisk na 1 pip je 10 CHF, čo je v prepočte práve uvedených 11,11 USD. Možno ste si už uvedomili, že ešte rýchlejším prepočtom by bolo vydeliť daný zisk kurzom menového páru. Teda 10/0,9000 = 11,11 USD a dosiahneme ten istý výsledok.

Hlavnými obchodovanými menami na forexe sú:

americký dolár (USD),
kanadský dolár (CAD),
austrálsky dolár (AUD),
európske euro (EUR),
britská libra (GBP),
japonský jen (JPY) a
švajčiarsky frank (CHF).

Meny sú štandardne označené skratkou, pozostávajúcou z troch písmen. Prvé dve písmená identifikujú krajinu, pričom tretie písmeno označuje názov meny danej krajiny – napríklad Austrália + Dolár = AUD.

Kombináciou vyššie uvedených mien možno dostať hlavné menové páry, ktoré sú tiež nazývané ako „major pairs“. Forex obchodníci každý z týchto párov zvyknú volať familiárnejším pomenovaním, ktoré je uvedené v zátvorke.

EUR/USD (Fiber),
USD/JPY (Yen, Ninja),
USD/CHF (Swissy),
GBP/USD (Cable).
AUD/USD (Aussie)
USD/CAD (Loonie)

Uvedené menové páry tvoria okolo 85 % celého objemu obchodov na FX trhu. Pri pohľade na major pairs si možno všimnúť, že v každom z nich je zakomponovaný USD. Uvedené percentá vychádzajú potom z faktu, že samotný americký dolár je zahrnutý v 85 % všetkých obchodov na trhu Forex. Ide jednoznačne o najvýznamnejšiu, najviac obchodovanú menu. Pre zaujímavosť, druhou najviac obchodovanou menou je EUR, a to je zakomponované zhruba do 40 % všetkých FX obchodov. Treťou najobchodovanejšou menou, možno trochu prekvapujúco, nie je britská libra, ale japonský jen. Jen tvorí približne 19 % obchodov, libra 13 % obchodov. Meny sa obchodujú v pároch, a preto uvedené percentá nemusia tvoriť maximálne 100 %, ale až 200 %, teda v obchodoch musia byť zároveň zarátané % pre USD aj % pre EUR, pokiaľ je obchodovaným párom EUR/USD.

V prípade, ak menový pár USD neobsahuje, hovoríme o tzv. „cross currency“. Vychádza to z histórie, kedy sa všetky meny menili najskôr na americké doláre a až následne na ďalšiu menu. Keď bol neskôr dolár ako medzičlánok vynechaný, začalo sa o týchto pároch hovoriť práve ako o cross currencies. Príkladom je menový pár EUR/JPY, GBP/CHF a podobne. Špecifikom cross currencies je to, že v podstate pozostávajú z dvoch obchodov. Ak by sme chceli napríklad nakúpiť GBP/CHF a ako medzičlánok bude použitý práve USD (najdôležitejšia mena, kvôli najvyššej likvidite), rovnalo by sa to v skutočnosti nákupu GBP/USD a predaju CHF/USD. V prvom prípade sme USD predávali, v tom druhom nakupovali, čo sa vzájomne neguje. Ostane nám potom len nakúpená mena GBP a predaná mena CHF, o čom hovoríme ako o nákupe menového páru GBP/CHF. Práve kvôli takémuto medzičlánku zvykne byť spread, ktorý je účtovaný na cross currency, vyšší ako spread, ktorý broker účtuje za obchodovanie niektorého z major pairs, teda párov obsahujúcich USD.

Forex trading však nie je limitovaný len na tieto meny a ich kombinácie. Obchodovať sa dajú prirodzene i ostatné meny. Skratky pre označenie ostatných mien môžete nájsť tu

Joomla templates by a4joomla