Táto webstránka používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania.

Používaním tejto webstránky súhlasíte s naším používaním súborov „cookie“.

T3 Moving Average

Napísal: eTrading.sk.

Tillson's T3 je typ kĺzavého priemeru, ktorý vytvoril Tim Tillson. Opísal ho v časopise Technical Analysis of Stocks and Commodities v Januári 1998. Článok nazval príznačne „Better Moving Averages“. Tillson’s moving average sa stáva populárnym indikátorom technickej analýzy najmä z toho dôvodu, že dosahuje len malé oneskorenie za cenovým grafom a jeho krivka je tiež značne vyhladená. Tým je pre obchodovanie na burze možné dosiahnuť nielen skoré vstupy do obchodu, ale aj menší počet falošných signálov.

 

Vzorec na jeho výpočet je nasledovný:

a = 0,7 (často tiež 0,618);

Ema1 = Ema (Close);
Ema2 = Ema (Ema1);
Ema3 = Ema (Ema2);
Ema4 = Ema (Ema3);
Ema5 = Ema (Ema4);
Ema6 = Ema (Ema5);

T3 = –(a*a*a) * Ema6 + (3*a*a + 3*a*a*a) * Ema5 + (–6*a*a – 3*a – 3*a*a*a) * Ema4 + (1 + 3*a + a*a*a + 3*a*a) * Ema3

Využitie:

  1. T3 možno využívať klasicky na generovanie signálov na BUY a SELL pozície. Vstupným BUY signálom je napr. situácia, kedy je T3 rastúce, ale cena klesne na hranicu T3 priemeru. SELL signál dostávame, ak je T3 klesajúce, avšak cena dočasne vzrastie späť na hranicu T3 priemeru.
  2. Je možné využívať tiež prekríženia dvoch Tillsonových kĺzavých priemerov – napr. T3 a T5. Kupujeme, ak je T3 vyššie ako T5, predávame v opačnom prípade.
  3. T3 slúži i na určovanie prevládajúceho trendu a na vstupy do pozícií len v príslušnom smere (BUY, ak je T3 rastúce, SELL, ak je klesajúce). Na tento účel môže dobre poslúžiť i T5, T8 a pod.

V súvislosti s identifikáciou rastúcich a klesajúcich trendov: tomu, ako možno zarábať na poklese cien na burze je venovaný samostatný článok.

 

Poznámka: V závislosti od zdroja informácii, môžete nájsť výpočet T3 ako GD(GD(GD))), teda založený na Generalized Dema. V takom prípade, ak si pri výpočte za váhu Generalized Dema zvolíte hodnotu 0, je T3 rovné Ema z Ema z Ema. Ak si ako váhu zvolíte hodnotu 1, je T3 rovné Dema z Dema z Dema.