Vyberte váš jazyk

Forex nie je centralizovaný trh. Nie je to kamenná inštitúcia, ktorá by mala presne vymedzené obchodné hodiny. Je to OTC (Over The Counter) trh, čo v prípade tohto trhu znamená, že FX trading sa realizuje po celom svete prostredníctvom elektronickej siete. Párovanie príkazov prebieha 5 dní v týždni a 24 hodín denne. Obchodovanie na Forexe ustane len počas víkendu, aj to nie celého. Dokonca ani počas neho nie je nákup a predaj mien definitívne uzavretý. V priebehu víkendu však hlavní tvorcovia trhu (market makeri), veľké banky (akou je Deutche Bank alebo Citi bank), silné finančné skupiny a pod. neobchodujú, a preto Foreign Exchange Market (v preklade do slovenčiny ako Devízový trh) skôr hybernuje. Technicky je stále otvorený, to čo však drobných investorov reálne limituje, sú obmedzenia, ktoré uplatňuje ich forex broker. Ten v tomto čase nedodáva do obchodnej platformy žiadne dáta, neakceptuje nové obchodné príkazy a ak áno, len za cenu extrémne vysokých spreadov.

Napriek tomu, že FX trh nie je centralizovaný, má hlavné finančné centrá, z ktorých sa počas dňa uskutočňuje najväčší objem obchodov. Za tie možno považovať Sydney, Tokyo, Frankfurt, Zurich, Paríž, Londýn a New York. Forex market hours alebo obchodné hodiny na týchto trhoch nie sú presne vymedzené. Skôr môžeme hovoriť len o začiatku a konci obchodnej aktivity na príslušných trhoch. Tá začína zhruba o 20:00 GMT v nedeľu a končí o 22:00 GMT v piatok. Približne preto, lebo ako už bolo spomenuté, Forex nie je počas víkendu technicky uzatvorený. Ide len o to, že na ňom nie je takmer žiadna obchodná aktivita. Za začiatok a koniec týždňa preto možno považovať zvýšenie aktivity na trhu, nie otvorenie dvier, či symbolický úder na zvonec, ktorý by to celé spúšťal. Z rovnakého dôvodu tiež nemožno presne vymedziť začiatok a koniec FX obchodovania v jednotlivých finančných centrách a v závislosti od zdroja informácií možno nájsť veľmi rozdielne údaje.

Ak hovoríme o jednotlivých obchodných seansách vo finančných centrách, neznamená to, že len v týchto časoch je dovolené obchodovať investorom, ktorí pochádzajú z daných oblastí. Neznamená to ani to, že v tých časoch sa obchoduje len v daných oblastiach a nikde inde na svete. Znamená to len to, že v uvedených časoch sú tieto oblasti najaktívnejšie. Inými slovami, je to čas, kedy v danom regióne začínajú pracovať vládne agentúry, otvoria sa finančné inštitúcie, banky, ETF fondy a svojou enormnou aktivitou počas daných hodín vytvárajú (a pomenúvajú) daný trh. Faktom je, že v priebehu dňa sa ťažisko obchodovania na forexe presúva z jedného finančného centra do druhého, čím je pokrytý celý rozsah 24 hodín. Presun obchodov z jedného centra do druhého umožňuje hovoriť o Australoázijskej, Európskej a Severoamerickej seanse. Tie sú tiež nazývané Tokijská, Londýnska a New Yorkská seansa.

Počas Londýnskej seansy sú najobchodovanejšími menovými pármi kombinácie EUR, GBP a USD mien. Počas US seansy sa obchoduje najmä s USD, EUR, GBP, JPY a AUD. Počas Ázijskej seansy je obchodná aktivita len slabá a obchoduje sa najmä s menovými pármi obsahujúcimi JPY. Najlepšie hodiny pre obchodovanie sú najmä počas Londýnskej a NY seansy. Vtedy je devízový trh mimoriadne aktívny, čo znamená, že obchodníci môžu pre svoje obchodné príkazy dosiahnuť najlepšiu likviditu a najnižšie spready. Okrem toho, hlavné ekonomické správy o fundamentoch prichádzajú na trh práve v týchto časoch. Na obrázku nižšie sú zobrazené štyri hlavné finančné centrá a najaktívnejšie obchodné hodiny (GMT, Zulu time).

forex market trading hours

Ako možno vidieť, dve najsilnejšie seansy, ktorými sú Londýnska a New Yorkská seansa, sa prekrývajú zhruba počas 3 hodín. To je čas, počas ktorého je možné dosiahnuť ideálnu likviditu. Ak by sme GMT previedli na lokálny čas finančných centier, zistili by sme, že ide o interval zhruba od 8:00 do 16:00 (alebo 9:00 - 17:00). Platí to pre Londýn, aj New York. Stačí sa zamyslieť a prídeme na to, že je to čas, kedy prichádzajú obchodníci, makléri, bankári do práce a začínajú realizovať objednávky. Uvedené časy je nutné brať s malou rezervou. GMT čas (alebo tiež Zulu time) je absolútny čas, ktorý sa nemení. Väčšina krajín však pristúpila na zmenu letného a zimného času, čo znamená, že lokálny čas môže ešte oscilovať ± jedna hodina. Okrem toho, najdôležitejšie pre retailových obchodníkov je to, v akých časoch im FX trading umožní ich vlastný broker. Bez tejto informácie je akákoľvek orientačná tabuľka zbytočná. Čo sa týka určenia vhodného momentu na nákup a predaj mien v jednotlivých obchodných dňoch, k tomu obchodníkom napomáhajú rôzne technické indikátory a signály, ktoré generujú.

Denný objem obchodov na Forexe je aktuálne odhadovaný na úrovni okolo 5 biliónov USD. Pre ilustráciu, počas jednotlivých obchodných seáns sú realizované nasledovné objemy obchodov:

Londýnska seansa (cca 35 % denného objemu),
New Yorkská seansa (20 % denného objemu),
Sydney + Tokyo seansa (zhruba 10 % denného objemu).

Napriek tomu, že finančné centrá plynulo preberajú obchodné príkazy a tvoria tak likviditu trhu, Forex nie je jedna nekonečná slučka. Je tu stanovený presný čas, ktorý ukončuje jeden obchodný deň, a ktorým zároveň začína druhý. Tým je umožnené, aby obchodníci mohli vôbec odoberať a analyzovať trhové ceny – napríklad to, aké bolo dosiahnuté High alebo Low počas dňa. Čas uzávierky každého dňa je stanovený na 22:00 GMT. Vtedy dochádza k uzatvoreniu jedného dňa, otvoreniu nového a k vyrovnaniu rolloveru, teda úrokového diferenciálu medzi menami zahrnutými do menového páru. 

Joomla templates by a4joomla