Zvolte jazyk

Ceny na forex trhu jsou uváděny v párech. Tyto ceny jsou nazývány Bid a Ask ceny. Bid cena je často uváděna jako cena nabídky a Ask cena jako cena poptávky. To však jen svádí k častým nejasnostem a omylům o tom, která cena je která. Při odlišení Bid a Ask cen je nejjednodušší vycházet z logiky věci. Při nižší Bid ceně mohou klienti prodávat - a broker od nich levněji nakupuje, zatímco při vyšší Ask ceně mohou klienti nakupovat - a broker jim za tuto vyšší cenu prodává. Rozdíl mezi oběma uvedenými cenami se nazývá Spread a tvoří zisk brokera. Nejsme to my, jako klienti, kdo je ve výhodnějším postavení a má garantovaný zisk, ale právě náš forex broker.

Pokud chceme nakoupit měnový pár, například EUR/USD, zadáme našemu brokerovi příslušný obchodní příkaz do obchodní platformy a odešleme mu ho. Při zadávání pokynů si můžeme všimnout, že při každém měnovém páru máme na výběr ze dvou cen. U obou z nich je poznámka Bid/Ask případně Sell/Buy.

Na obrázku níže je Bid první, nižší cena nalevo (červená). Je to cena, při které můžeme jako obchodníci prodávat. Ask je druhá, vyšší cena napravo (zelená). Jde o cenu, při které můžeme nakupovat. I kdybychom zrealizovali obchod v témže okamžiku a měnový pár nakoupili i prodali zároveň, dostaneme se tak ihned do ztráty. Touto ztrátou by byl spread. Spread zároveň tvoří zisk ostatních subjektů na trhu, které nám tyto obchody zprostředkovávají - je to například zisk likvidity providera (např. Deutsche bank) nebo našeho brokera (který tento spread ještě navyšuje). Cena při nákupu či prodeji měnového páru vypadá tedy následovně:

bid ask price spread

Například: Cena Bid 1,2999 a Ask 1,3001 při měnovém páru EUR/USD znamená, že můžeme prodat 1,0000 EUR za 1,2999 USD, nebo také to, že můžeme nakoupit 1,0000 EUR za 1,3001 USD. Protože základní obchodní jednotkou na Forexu je lot, nakupujeme nebo prodáváme 100 tisíc jednotek základní měny. Kontrolovat takové velké množství měny, s mnohem menším obchodním účtem, nám umožňuje tzv. pákové obchodování. Pokud bychom nakoupili 1 lot, zaplatili bychom za 100 000 Eur / 130 010 USD. Pokud bychom prodali 1 lot, inkasovali bychom za 100 000 Eur / 129 990 USD. Obchod realizován ve stejném čase by nám přinesl tedy ztrátu 20 USD. Pokud chceme na měnovém páru vydělat, musel by se obchod vyvíjet našim žádaným směrem. Nejdříve bychom potřebovali pokrýt uvedený spread, dostat se na nulu, tzv. BEP (break even point) a až následně bychom dokázali vytvořit nějaký zisk. Určit správný moment na nákup a prodej deviz nám mohou pomoci například různé technické indikátory, které generují nákupní a prodejní signály.

Výpočet zisku vypadá následovně. Rozhodli jsme se koupit 1 lot měnového páru EUR/USD. To znamená, že nakupujeme za Ask cenu. Budeme se držet spíše uvedených cen v textu 1,2999/1,3001. Pokud by byla cena Ask 1,3001, za nákup bychom zaplatili 130 010 USD. Následně Bid a Ask cena stoupne na 1,3599/1,3601. Myslíme si, že zisk je dostatečný a chtěli bychom prodávat. V takovém případě prodáváme za Bid cenu. Ta je na úrovni 1,3599. Za nákup bychom zaplatili 130 010 USD. Při prodeji bychom zinkasovali 135 990 USD. Náš zisk je na úrovni 5 980 USD. Kdybychom nemuseli platit spread mezi Bid a Ask cenami, bylo by to rovných 6 000 USD. Proč je zisk počítaný právě z druhé měny v měnovém páru, patří k základním informacím o měnovém páru

Joomla templates by a4joomla