Zvolte jazyk

Forex broker je spojovacím článkem mezi dvěma obchodníky, kteří mají rozdílné cíle. Jeden má zájem cizí měnu nakoupit, druhý zase prodávat. Na jedné straně jste vy, jako klient daného brokera. Otázkou je, kdo tvoří protistranu tohoto obchodu. Podle modelu párování obchodních příkazů lze rozlišovat Dealing Desk brokery (DD broker) a No Dealing Desk brokery (NDD broker). Abyste určili, zda je daná brokerská společnost ta nejlepší pro vaše obchodování na forexu, je nutné obeznámit se s jejich podrobnějšími charakteristikami a čím se odlišují.

 

Dealing desk broker (DD broker)

Teoreticky je pro vás jako obchodníka, nejméně výhodné obchodovat právě prostřednictvím DD brokera. Dealing desk znamená, že to on je vaší protistranou a už z podstaty věci dokážete vyvodit logický závěr, že pokud proti vám na trhu vystupuje právě váš FX broker (též Forex makléř), není to velmi výhodná pozice. Výhodou pro vás je to, že broker je povinen jakýkoliv váš obchodní příkaz ihned odebrat jako vaše protistrana. Tím, že dochází k okamžité realizaci, vy nemáte problém s likviditou, a proto se takovýto typ brokerů nazývá Market Maker (tvůrce trhu - jelikož takto vytváří trh a likviditu). Faktem také je, že zájmem DD brokera není odebrané aktivum držet. Chce vydělávat na poplatcích, které mu zaplatíte, ne na tom, zda jste se vy rozhodli správné nebo nesprávné. Z tohoto důvodu si většinou účtuje fixní spread (t. j. rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou nebo také Bid a Ask cenou), co tvoří jeho jistý zisk a odebranou pozici od vás zvykne ihned posouvat dalšímu subjektu - například bankám nebo jiným Forex brokerům, kteří mají o dané podkladové aktivum zájem.

Poznámka: nevýhodou pro malé investory není přímo skutečnost, že broker stojí proti vám, t. j. že tvoří protistranu realizovaného obchodu. Jak již bylo zmíněno, jeho zájmem je zinkasovat svůj spread a měnový pár posouvá ihned dál, aby se zbytečně nevystavoval přílišnému riziku. To, co je však pro vás nepříjemné a nebezpečné je to, že ne každý Dealing Desk Forex broker jedná čestně. Tím, že sám tvoří trh, na kterém vy obchodujete, může manipulovat s cenami, které určuje. Kromě fixního spreadu, který mu zaplatíte, může vydělávat i na podstatně méně příznivých cenách, které vám stanoví. Hloubku trhu nezveřejňuje. Zde lze přímo hovořit o tom, že úroveň zisku brokera je přímo úměrná výšce ztráty jeho klienta. Pokud by byli někteří klienti nadměrně ziskoví, mohlo by ze strany brokera docházet k zkreslování dosažených výsledků obchodů. Při takovém stylu práce ale o klienty často přichází. Ti ztrátoví vynulují svůj účet, těch ziskových zbrzdí broker. Tím je však odkázán na neustálé získávání nových klientů. Jelikož na Forexu se využívá pákové obchodování, které umožňuje násobit zisky, jednou z častých marketingových strategií je poskytnout velký vstupní bonus a vysokou páku (leverage). U velmi lákavých nabídek by měl obchodník zbystřit pozornost. Ověřit si, do jaké míry broker manipuluje s cenami je obtížné, až téměř nemožné. Museli byste mít přístup k interním informacím z brokerské společnosti - ty zvyknou občas uniknout prostřednictvím nespokojených zaměstnanců a broker může být prošetřován. Možná si teď budete vědět sami zodpovědět otázku, proč je tolik FX brokerů situovaných v daňových rájích. Ano, jedním z důvodů je jejich slabší kontrola a vymahatelnost práva. Protože však dalším důvodem jsou nižší daňové sazby, v offshore centrech můžeme najít i renomované společnosti, které nemusí přímo působit jako DD brokeři. Jistější cestou je však pro vás spolehnutí se na hodnocení obchodníků na nezávislých diskusních fórech. Pokud má společnost často negativní hodnocení, ve kterých se zmiňují neobvyklé cenové posuny, problémy s tím dostat se ke svým penězům, negace obchodů, rušení obchodních účtů a podobně, ať je to výstrahou, že to skutečně nemusí být pro váš FX trading ten nejlepší Forex broker.

 

No Dealing Desk broker (NDD broker)

Oproti Dealing desk brokerům, tito netvoří sami uzavřený trh, ale forex vám otevírají pro párování obchodů se širokým spektrem dalších subjektů. Pokud máte NDD brokera a chcete měnu prodat či koupit, ten pro párování obchodních pokynů vyhledává nabídky na FX trhu, od jiných brokerů, bank, či obecně finančních institucí. Už na první pohled je zřejmé, že trading na takovém otevřeném trhu je pro vás výhodnější a je transparentnější. Dealing Desk broker je však jen obecnější označení. Detailnější tyto společnosti můžeme dělit na ECN a STP brokery.

 

Electronic Communication Network (ECN broker)

ECN broker je No Dealing Desk broker. Jak již samotný název napovídá, broker zde netvoří vlastní umělý trh, ale zajišťuje propojení na celou síť zúčastněných subjektů, které spojuje snaha navzájem uzavírat obchody, koupit či prodat dané aktivum - v našem případě cizí měny (měnové páry). Likvidita trhu je zde tvořena všemi zúčastněnými aktéry, kterými mohou být například velké investiční banky, ale i běžní investoři. Trading probíhá prostřednictvím elektronického párování mezi subjekty navzájem, broker obchody jen zprostředkovává, do tvorby ceny aktivně nezasahuje. To znamená, že pokud chce jeden Forex obchodník prodat měnu a druhý ji koupit, obchod proběhne jen s velmi úzkým spreadem. Broker tak svůj zisk netvoří ze spreadu - rozdílu mezi nákupní a prodejní cenou, jako tomu bylo v případě Dealing Desk brokera. Aby však vydělal, účtuje vám poplatky za zprostředkování obchodu. ECN broker také umožňuje svým klientům, vidět hloubku trhu - tedy rozsah objednávek na koupi a prodej jednotlivých měn a tím zefektivnit obchodní rozhodnutí klientů.

 

Straight Through Processing (STP broker)

Jde o NDD brokera. Klienti tedy uzavírají obchody s externími subjekty, kterými jsou market makeři, banky, finanční instituce a pod. Zatímco při Dealing Desk brokerovi tvořil likviditu trhu on sám (odebíral od vás všechny obchodní pozice jako vaše protistrana) a při ECN brokerovi vytvářelo likviditu mnoho subjektů (banky, tvůrci trhu a jiní), při STP brokerovi tvoří likviditu většinou jen jeden, nebo pár vybraných subjektů, kterým broker adresuje vaše obchodní nabídky a oni je akceptují. Protistranou (také tzv. liquidity provider) je zde obvykle dohodnutá velká investiční banka či pár vybraných Forex brokerů. Oproti ECN trhu jde tedy o něco užší trh, s menším počtem protistran. Při likviditě, jakou je však schopna dodat na trh velká investiční banka a navíc na trhu Forex, je tento rozdíl v cenách jen minimální. Například Deutsche Bank je považována na největšího a nejdůležitějšího Liquidity providera na FX vůbec. Citi bank je těsně v jejím závěsu (podle posledního průzkumu ji dokonce překonala). Hlavně tyto dvě banky výraznou měrou ovlivňují dění na Forexu a kontrolují až kolem 30 % denního objemu obchodů. Broker vám může, ale i nemusí ukázat skutečnou hloubku trhu. Ti lepší z nich by ji však měli zobrazit. Jeho zisk je pak tvořen z mírného navýšení spreadu od liquidity providera, plus poplatek za realizaci obchodu. To, o kolik si navýší spread pro klienta, je také závislé na tom, zda nabízí fixní nebo variabilní spready.

 

Na závěr: Není vždy snadné určit, o jaký typ brokera jde. Dělící linie totiž není vždy zcela jasná a i mnozí DD brokeři se zvyknou zavádějícím způsobem označovat za STP brokera. Ať jde o jakýkoliv typ, na Forexu je likvidita vašich objednávek zabezpečena. Zda je vaší protistranou jeden subjekt nebo mnoho subjektů, zde tedy nehraje tu nejvýznamnější roli. Mnohem důležitější je, aby byla vybrána společnost solidním, jasně komunikujícím partnerem, aby byly vaše pokyny realizovány bez problémů a aby nedocházelo k netransparentním pohybům na vašem obchodním účtu. Nejlepší Forex broker pro vás je ten, který se těchto pravidel drží za jakýchkoliv okolností.

Správnou volbou investora by měl být výběr ECN/STP brokera, který má vysoce pozitivní hodnocení, a to od mnoha retailových obchodníků (ty lze nalézt na specializovaných stránkách). Tak má jistotu vysoké likvidity, nízkých spreadů a toho, že broker nebude obchodovat proti němu. Jelikož pákové obchodování umožňuje násobit zisk ze své investice několik set krát, pozor také na příliš velkou páku. Stejně, jako jsou extrémně zvýšené zisky, jsou tak zvýšené i ztráty investora. Určit správný moment na koupi a prodej deviz nám mohou pomoci různé technické indikátory a signály, které generují. Velkou výhodou pro retailové obchodníky je možnost vyzkoušet si obchodování a exekuci svých příkazů u konkrétního brokera předem, na Demo obchodní platformě, jen s imaginárními penězi. Tak je možné se seznámit s obchodními příkazy a jejich zadáváním, poplatky brokera, pákovým obchodováním, měnovými páry a zisky, které z jejich obchodování plynou. Demo platformu dnes nabízí téměř každý broker. 


Joomla templates by a4joomla