Vyberte váš jazyk

O tom, čo je to pákové obchodovanie (leverage) sa môžete dočítať v samostatnom článku. V ňom sú zhrnuté základné princípy jeho využitia na trhu Forex. Keby sme mali zhrnúť podstatu leverage (páky) do jednej vety, ide o možnosť s našim obchodným účtom, ktorý je v istej výške, kontrolovať taký objem podkladového aktíva, ktorý je niekoľkonásobne väčší a drahší. Rozdiel, ktorý nám na účte chýba do plnej sumy, nám dočasne požičia náš broker.

Ak máme na obchodnom účte k dispozícii napr. 1 000 USD, pričom broker nám poskytuje páku 100:1, v skutočnosti by sme mohli obchodovať až 100 násobne vyšší objem aktíva, v tomto prípade teda 100 000 USD (čo je celý 1 lot). Všetky zisky a straty však znášame my sami, na našom vlastnom účte. Otázkou teda je, prečo by to náš Forex broker robil? Prečo by nám dával k dispozícii taký veľký objem peňazí navyše (99 000 USD)? Odpoveď je jednoduchá - v skutočnosti, o čo viac financií nám pre páku poskytne, o to viac na nás zarobí. Konkrétny príklad je uvedený nižšie.

Predstavme si, že na obchodnom účte máme našich vlastných 1 000 USD, pričom by sme nemali k dispozícii žiadnu páku. Menové páry by sme teda mohli obchodovať len s touto sumou. Ďalej prepočet zjednodušíme, aby bolo ihneď jasné, ako to funguje. Rátajme s kurzom EUR voči USD zhruba na úrovni 1,0000, z čoho vyplýva, že sú rovnocenné. Broker nám ale poskytuje nie jednu, ale dve rozdielne ceny. Jednu pre nákup, jednu pre predaj mien – BID a ASK ceny. V skutočnosti by tak v obchodnej platforme brokera nesvietila len jedna cena – 1,0000, ale našli by sme tam napríklad BID – 0,9999 a ASK – 1,0001. Rozdiel medzi týmito cenami je spread, ktorý je na úrovni 0,0002 (2 body alebo 2 pipsy) a tvorí zisk brokera.

V prípade, že by sme chceli vymeniť našich 1 000 USD za EUR, dostali by sme na účet 999,9 EUR. Broker na tejto transakcii zarobil 10 centov. Pri spätnej výmene odošleme obchodný príkaz na predaj EUR a nákup USD, čo znamená, že by sme dostali len 999,8 USD (o tom ako počítať zisk viac tu). To v konečnom dôsledku vedie k tomu, že hoci sme mali pôvodne na účte 1 000 USD, po uskutočnení týchto dvoch obchodov nám ostalo len 999,8 USD. Cena sa nemenila, no prišli sme o 20 US centov, ktoré nám boli prostredníctvom spreadu strhnuté ako poplatok brokera.

Tentokrát rozoberieme tú istú situáciu, len s tým rozdielom, že náš broker nám ponúka páku 100:1. Za našich 1 000 USD tak môžeme obchodovať 100 000 USD. Pri predaji 100 000 USD by sme dostali 99 990 EUR. Pri spätnej výmene na americké doláre by to bolo 99 980 USD. BID a ASK ceny sa opäť vôbec nepohli. Pre nás však tento obchod znamenal stratu vo výške až 20 USD (a to nie z požičaných ale z našich vlastných peňazí).

Ak sa nad uvedenými príkladmi zamyslíme hlbšie, zistíme, že v druhom uvedenom prípade bola naša strata (spread) 100 krát vyššia, ako tomu bolo v prvom prípade. Zjednodušene možno povedať, že výška páky (leverage) vyjadruje to, koľkokrát viac môžeme zarobiť my na obchode, ale aj náš broker na poplatkoch. Avšak kým pri obchodníkovi je možný zisk alebo strata neistá, poplatok brokerovi tvorí pre neho vždy istý zisk – bez ohľadu na to, či jeho klient skončí v zisku alebo v strate.

Takýmto spôsobom má broker garantovaný zisk z každého zrealizovaného obchodu - čím vyššiu páku ponúkne, tým viac môže zarobiť. Nemusí sa pritom obávať, že o svoje ponúknuté peniaze príde. Celú stratu znáša klient na svojom účte a v prípade, že by sa obchod nevyvíjal priaznivo, broker ho uzavrie ešte predtým, ako by došlo k prepadu zostatku do červených čísiel. Pomôcť obchodníkom určiť správny moment na kúpu a predaj devíz môžu napríklad rôzne technické indikátory a signály, no ani tie nemôžu garantovať zisk. Okrem toho je vysoká páka vhodným marketingovým nástrojom brokerov – ľahšie dokážu prilákať nových klientov, keď im poskytnú páku nie 50:1 ale dokonca až 500:1. Obchodovanie na Forexe tak môžu skúsiť aj investori s minimom vlastných finančných prostriedkov. To by si inak s malým obchodným účtom nemohli dovoliť. 

Joomla templates by a4joomla